Quan sát các nhiệt kế thủy ngân và nhiệt kế rượu thấy ở phần trên của nhiệt kế

Xuất bản: 24/11/2020 - Cập nhật: 31/10/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Quan sát các nhiệt kế thủy ngân và nhiệt kế rượu thấy ở phần trên của nhiệt kế thường phình ra, chỗ phình ra đó có tác dụng

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Phần trên của nhiệt kế thường phình ra, chỗ phình ra đó có tác dụng chứa lượng khí còn dư khi thủy ngân hoặc rượu dâng lên.
⇒ Đáp án B

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Có nhiệt kế rượu hoặc thủy ngân, nhưng không có nhiệt kế nước vì sao?

Đáp án D
Rượu hay thủy ngân có tính co dãn vì nhiệt đều, nước không có tính chất này và nước thì không đo được nhiệt độ âm

Thủy ngân có nhiệt độ nóng chảy là -39⁰C và nhiệt độ sôi là 257⁰C. Khi trong phòng có nhiệt độ là $30⁰C thì thủy ngân:

Khi trong phòng có nhiệt độ là 30⁰C thì thủy ngân tồn tại ở cả thể lỏng và thể hơi.

Tại sao để đo nhiệt độ của hơi nước sôi, người ta phải dùng nhiệt kế thủy ngân?

Người ta phải dùng nhiệt kế thuỷ ngân để đo nhiệt độ của hơi nước sôi. Vì nhiệt độ sôi của thuỷ ngân cao hơn nhiệt độ sôi của nước.
Nhiệt độ sôi của thuỷ ngân là 357⁰C
Nhiệt độ sôi của nước là 100⁰C
⇒ Đáp án A

Cho hai nhiệt kế rượu và thủy ngân. Dùng nhiệt kế nào có thể đo được nhiệt độ của nước đang sôi? Cho biết nhiệt độ sôi của rượu và thủy ngân lần lượt là 80⁰C và 357⁰C

- Nước sôi ở 100⁰C
.Vì rượu sôi ở 80⁰C < 100⁰C→ không thể dùng nhiệt kế rượu để đo nhiệt độ của nước đang sôi.
⇒ Đáp án D

Thả hòn bi thép vào thủy ngân thì hiện tượng xảy ra như thế nào? Biết thép có trọng lượng riêng 78500 ${N}{/}{m}^{3}$, thủy ngân có trọng lượng riêng là 136000 ${N}{/}{m}^{3}$


Ta có trọng lượng: P = d
v.V
Lực đẩy Ác - si - mét: F
A = d.V
d
v < d ⇒ Viên bi thép nổi trên mặt thoáng của thủy ngân.
⇒ Đáp án C

Người ta chọn thủy ngân và rượu để chế tạo nhiệt kế vì

Người ta chọn thủy ngân và rượu để chế tạo nhiệt kế vì nhiệt độ nóng chảy thấp
⇒ Đáp án B

Hơi thủy ngân rất dộc, bởi vậy khi làm vỡ nhiệt kế thủy ngân thì chất bột được dùng để rắc lên thủy ngân rồi gom lại là

Hơi thủy ngân rất dộc, bởi vậy khi làm vỡ nhiệt kế thủy ngân thì chất bột được dùng để rắc lên thủy ngân rồi gom lại là lưu huỳnh.

Cho một lá nhôm vào ống nghiệm chứa dung dịch $Hg \left( NO _{3}\right)_{2}$ , thấy có một lớp thủy ngân bám trên bề mặt nhôm. Hiện tượng tiếp theo quan sát được là

Cho một lá nhôm vào ống nghiệm chứa dung dịch $Hg \left( NO _{3}\right)_{2}$ , thấy có một lớp thủy ngân bám trên bề mặt nhôm. Hiện tượng tiếp theo quan sát được là khí hiđro thoát ra mạnh

đề trắc nghiệm vật lý 6 mới nhất

X