Trắc nghiệm lý 6 chương 2 bài 26

Các câu hỏi trắc nghiệm lý 6 chương 2 bài 26 có đáp án

Câu 1. Về mùa đông ở các xứ lạnh ta thấy người đi thường thở ra "khói" là do:

A. Hơi thở của người có nhiều hơi nước, khi ra ngoài không khí lạnh bị bay hơi tạo thành khói.

B. Hơi thở của người có chứa nhiều hơi nước, khi ra ngoài không khí lạnh bị ngưng tụ thành các hạt nhỏ li ti tạo thành khói.

C. Hơi thở của người có chứa nhiều hơi nước, khi ra ngoài không khí lạnh bị đông đặc thành đá tạo thành khói.

D. Tất cả đều sai.

Câu 2. Trong các trường hợp phơi quần áo sau đây, trường hợp nào quần áo lâu khô nhất?

A. Có gió, quần áo căng ra.

B. Không có gió, quần áo căng ra.

C. Quần áo không căng ra, không có gió.

D. Quần áo không căng ra, có gió.

Câu 3. Làm thí nghiệm như thế nào để chứng minh trong hơi thở của chúng ta có nhiều hơi nước?

A. Hà hơi thở vào lòng bàn tay.

B. Hà hơi thở vào vung nồi đang đun trên bếp.

C. Hà hơi thở vào gương soi hoặc kính.

D. Hà hơi thở vào một tờ giấy trắng.

Câu 4. Tốc độ bay hơi của nước trong một cốc hình trụ càng lớn khi:

A. Nước trong cốc càng nhiều

B. Nước trong cốc càng ít

C. Cốc được đặt trong nhà

D. Cốc được đặt ngoài sân nắng

Câu 5. Trong các đặc điểm sau đây, đặc điểm nào không phải là sự bay hơi?

A. Xảy ra ở bất kì nhiệt độ nào của chất lỏng.

B. Xảy ra trên mặt thoáng của chất lỏng.

C. Không nhìn thấy được.

D. Xảy ra ở một nhiệt độ xác định của chất lỏng.

Câu 6. Chọn phát biểu đúng về định nghĩa của sự bay hơi?

A. Sự chuyển từ thể rắn sang thể hơi gọi là sự bay hơi.

B. Sự chuyển từ thể hơi sang thể rắn gọi là sự bay hơi.

C. Sự chuyển từ thể lỏng sang thể hơi gọi là sự bay hơi.

D. Sự chuyển từ thể hơi sang thể lỏng gọi là sự bay hơi.

Câu 7. Tốc độ bay hơi phụ thuộc vào yếu tố nào?

A. Nhiệt độ.

B. Tác động của gió.

C. Diện tích mặt thoáng của chất lỏng.

D. Cả ba đáp án A, B và C.

Câu 8. Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không phải là sự bay hơi?

A. Quần áo sau khi giặt được phơi khô.

B. Lau ướt bảng, một lúc sau bảng sẽ khô.

C. Mực khô sau khi viết.

D. Sự tạo thành giọt nước đọng trên lá cây.

Câu 9. Đặc điểm nào sau đây là của sự bay hơi?

A. Xảy ra ở bất kì nhiệt độ nào của chất lỏng.

B. Chỉ xảy ra trong lòng chất lỏng.

C. Xảy ra với tốc độ như nhau ở mọi nhiệt độ.

D. Chỉ xảy ra đối với một số ít chất lỏng.

Câu 10. Không được làm việc nào sau đây khi làm thí nghiệm kiểm tra xem tốc độ bay hơi của một chất lỏng có phụ thuộc vào nhiệt độ hay không?

A. Dùng hai đĩa giống nhau.

B. Đặt hai đĩa đựng cùng một lượng chất lỏng vào cùng một nơi.

C. Dùng hai đĩa đựng hai chất lỏng khác nhau.

D. Chỉ làm nóng một đĩa.

Câu 11. Những quá trình chuyển thể nào của đồng được vận dụng trong việc đúc tượng đồng?

A. Nóng chảy và bay hơi

B. Nóng chảy và đông đặc

C. Bay hơi và đông đặc

D. Bay hơi và ngưng tụ

Câu 12. Việc làm nào sau đây không đúng khi thực hiện thí nghiệm kiểm tra xem tốc độ bay hơi của một chất lỏng có phụ thuộc vào nhiệt độ hay không?

A. Dùng hai đĩa giống nhau

B. Dùng cùng một loại chất lỏng

C. Dùng hai loại chất lỏng khác nhau

D. Dùng hai nhiệt độ khác nhau

Câu 13. Sự bay hơi là:

A. Sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn

B. Sự chuyển từ thể rắn sang thể khí

C. Sự chuyển từ thể khí sang thể lỏng

D. Sự chuyển từ thể lỏng sang thể hơi

Câu 14. Sự ngưng tụ là:

A. Sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn

B. Sự chuyển từ thể rắn sang thể khí

C. Sự chuyển từ thể hơi sang thể lỏng

D. Sự chuyển từ thể lỏng sang thể hơi

Câu 15. Tốc độ bay hơi của một chất lỏng không phụ thuộc vào:

A. Nhiệt độ

B. Gió

C. Màu sắc của chất lỏng

D. Diện tích mặt thoáng của chất lỏng

Câu 16. Chọn phát biểu đúng khi nói về sự bay hơi và sự ngưng tụ:

A. Các chất chỉ có thể bay hơi ở một nhiệt độ nhất định

B. Tốc độ ngưng tụ của một chất hơi càng lớn nếu nhiệt độ càng lớn

C. Các chất chỉ có thể ngưng tụ ở một nhiệt độ nhất định

D. Trong những điều kiện như nhau, các chất lỏng khác nhau có tốc độ bay hơi khác nhau

Câu 17. Trong các trường hợp sau đây, đặc điểm nào không phải là của sự bay hơi?

A. Xảy ra ở một nhiệt độ xác định của chất lỏng

B. Xảy ra trên mặt thoáng của chất lỏng

C. Không nhìn thấy được

D. Xảy ra ở bất kì nhiệt độ nào của chất lỏng

Câu 18. Nước đựng trong cốc bay hơi càng nhanh khi:

A. Nước trong cốc càng nhiều

B. Nước trong cốc càng ít

C. Nước trong cốc càng nóng

D. Nước trong cốc càng lạnh

Câu 19. Hiện tượng nào sau đây không phải là sự ngưng tụ?

A. Sương đọng trên lá cây

B. Sự tạo thành hơi nước

C. Sự tạo thành sương mù

D. Sự tạo thành mây

Câu 21. Sự bay hơi:

A. Xảy ra ở bất kì nhiệt độ nào của chất lỏng

B. Chỉ xảy ra ở trong lòng chất lỏng

C. Xảy ra với tốc độ như nhau ở mọi nhiệt độ

D. Chỉ xảy ra với một số ít chất lỏng

Câu 22. Trong trường hợp nào sau đây không liên quan đến sự ngưng tụ?

A. Lượng nước để trong chai đậy kín không bị giảm

B. Mưa

C. Tuyết tan

D. Nước đọng trong nắp vung của ấm đun nước, khi dùng ấm đun nước sôi rồi để nguội

Câu 23. Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không phải là sự bay hơi:

A. Quần áo sau khi giặt được phơi khô.

B. Lau ướt bảng, một lúc sau nước bay hơi hết bảng sẽ khô.

C. Mực khô sau khi viết.

D. Sự tạo thành giọt nước đọng trên lá cây vào ban đêm

Câu 25. Khi nấu cơm, ta mở nắp vung ra thì thấy bên trong nắp có các giọt nước bám vào là do:

A. Hơi nước trong nồi ngưng tụ

B. Hạt gạo bị nóng chảy

C. Hơi nước bên ngoài nồi ngưng tụ

D. Hơi nước bên ngoài nồi đông đặc

đáp án Trắc nghiệm lý 6 chương 2 bài 26

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 14C
Câu 2CCâu 15C
Câu 3CCâu 16D
Câu 4DCâu 17A
Câu 5DCâu 18C
Câu 6CCâu 19B
Câu 7DCâu 20C
Câu 8DCâu 21A
Câu 9ACâu 22C
Câu 10CCâu 23D
Câu 11BCâu 24D
Câu 12CCâu 25A
Câu 13D

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X