32⁰C có giá trị bằng bao nhiêu độ ⁰F

Xuất bản: 24/11/2020 - Cập nhật: 07/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

32⁰C có giá trị bằng bao nhiêu độ ⁰F

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 6 mới nhất

X