32⁰C có giá trị bằng bao nhiêu độ ⁰F

24/11/2020 46

Câu Hỏi:
32⁰C có giá trị bằng bao nhiêu độ ⁰F
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 6 mới nhất

X