Trong thang nhiệt độ Farenhai, nhiệt độ của nước đang sôi là:

Xuất bản: 24/11/2020 - Cập nhật: 07/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Trong thang nhiệt độ Farenhai, nhiệt độ của nước đang sôi là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

- Nước sôi ở 100⁰C
- Ta có: 100⁰C = 32⁰F + 100.1,8⁰F = 212⁰F
⇒ Đáp án C

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 6 mới nhất

X