Trong thang nhiệt độ Farenhai, nhiệt độ của nước đang sôi là:

24/11/2020 338

Câu Hỏi:
Trong thang nhiệt độ Farenhai, nhiệt độ của nước đang sôi là:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
- Nước sôi ở 100⁰C
- Ta có: 100⁰C = 32⁰F + 100.1,8⁰F = 212⁰F
⇒ Đáp án C

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 6 mới nhất

X