Người ta chọn thủy ngân và rượu để chế tạo nhiệt kế vì

24/11/2020 75

Câu Hỏi:
Người ta chọn thủy ngân và rượu để chế tạo nhiệt kế vì
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Người ta chọn thủy ngân và rượu để chế tạo nhiệt kế vì nhiệt độ nóng chảy thấp
⇒ Đáp án B

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 6 mới nhất

X