Ở Mỹ, nhiệt độ trung bình vào mùa đông là khoảng 50⁰F. Vậy 50⁰F = ...⁰C

Xuất bản: 24/11/2020 - Cập nhật: 07/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Ở Mỹ, nhiệt độ trung bình vào mùa đông là khoảng 50⁰F. Vậy 50⁰F = ...⁰C

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 6 mới nhất

X