Ở Mỹ, nhiệt độ trung bình vào mùa đông là khoảng 50⁰F. Vậy 50⁰F = ...⁰C

24/11/2020 33

Câu Hỏi:
Ở Mỹ, nhiệt độ trung bình vào mùa đông là khoảng 50⁰F. Vậy 50⁰F = ...⁰C
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 6 mới nhất

X