Đo nhiệt độ cơ thể người bình thường là 37⁰C. Trong thang nhiệt độ Farenhai, kết

24/11/2020 538

Câu Hỏi:
Đo nhiệt độ cơ thể người bình thường là 37⁰C. Trong thang nhiệt độ Farenhai, kết quả đo nào sau đây đúng?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Ta có 37⁰C = 32⁰F + 37.1,8⁰F = 98,6⁰F⇒ Đáp án D

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 6 mới nhất

X