Trắc nghiệm lý 6 chương 2 bài 30

Các câu hỏi trắc nghiệm lý 6 chương 2 bài 30 có đáp án

Câu 1. Những ngôi nhà mái lợp bằng tôn, khi đêm về và những lúc trời không có gió ta vẫn thỉnh thoảng nghe thấy những tiếng ken két phát ra từ mái tôn. Vì sao vậy?
Câu 2. Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về ứng dụng của băng kép?
Băng kép được ứng dụng
Câu 3. Tại sao đường ống dẫn hơi phải có những đoạn uốn cong?
Câu 4. Trong việc đúc đồng, có những quá trình chuyển thể nào của đồng?
Câu 5. Các nha sĩ khuyên không nên ăn thức ăn quá nóng. Vì sao?
Câu 6. Khi đặt bình cầu đựng nước vào nước nóng người ta thấy mực chất lỏng trong ống thủy tinh mới đầu tụt xuống một ít, sau đó mới dâng lên cao hơn mức ban đầu. Điều đó chứng tỏ:
Câu 7. Hiện tượng nào sau đây xảy ra đối với khối lượng riêng của một chất lỏng khi đun nóng một lượng chất lỏng này trong một bình thủy tinh?
Câu 8. Trường hợp nào sau đây không liên quan đến sự ngưng tụ?
Câu 9. Khi lau bảng bằng khăn ướt thì chỉ một lát sau là bảng khô vì
Câu 10. Nguyên tắc cấu tạo và hoạt động của nhiệt kế dùng chất lỏng dựa trên hiện tượng:
Câu 11. Khi trồng chuối hoặc mía người ta thường phạt bớt lá để
Câu 12. Hiện tượng nước biển tạo thành muối là hiện tượng
Câu 13. Trong thời gian vật đang đông đặc, nhiệt độ của vật sẽ
Câu 14. Trong các hiện tượng sau, hiện tượng nào không liên quan đến sự nóng chảy?
Câu 15. Tính chất nào sau đây không phải là tính chất của sự sôi?
Câu 16. Kết luận nào sau đây là đúng khi so sánh sự nở vì nhiệt của chất khí và chất rắn?
Câu 17. Chọn câu đúng.
Câu 18. Nhiệt độ 50⁰C tương ứng với bao nhiêu độ Farenhai?
Câu 19. Sự sôi có đặc điểm nào dưới đây?

đáp án Trắc nghiệm lý 6 chương 2 bài 30

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 11C
Câu 2CCâu 12A
Câu 3DCâu 13B
Câu 4DCâu 14D
Câu 5DCâu 15A
Câu 6DCâu 16B
Câu 7BCâu 17D
Câu 8CCâu 18C
Câu 9CCâu 19B
Câu 10A

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X