Trắc nghiệm lý 6 chương 2 bài 27

Các câu hỏi trắc nghiệm lý 6 chương 2 bài 27 có đáp án

Câu 1. Mây được tạo thành từ
Câu 2. Tại sao khi cầm vào vỏ bình ga mini đang sử dụng ta thường thấy có một lớp nước rất mỏng trên đó?
Câu 3. Khi trời lạnh, ô tô có bật điều hòa và đóng kín cửa, hành khách ngồi trên ô tô thấy hiện tượng gì?
Câu 4. Vào những hôm trời nồm, hơi nước có rất nhiều trong không khí. Quan sát trên những nền nhà lát đá hoặc gạch men ta thấy hiện tượng gì?
Câu 5. Vòng tuần hoàn của nước trong thiên nhiên gồm hiện tượng vật lý nào?
Câu 6. Sự ngưng tụ là sự chuyển từ
Câu 7. Bên ngoài thành cốc đựng nước đá có nước vì:
Câu 8. Trường hợp nào sau đây liên quan đến sự ngưng tụ?
Câu 9. Hiện tượng nào sau đây không phải là sự ngưng tụ?
Câu 10. Khi nấu cơm ta mở nắp vung ra thì thấy bên trong nắp có các giọt nước bám vào là do:

đáp án Trắc nghiệm lý 6 chương 2 bài 27

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 6C
Câu 2CCâu 7D
Câu 3BCâu 8A
Câu 4BCâu 9D
Câu 5CCâu 10A

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X