Nước ở trong trường hợp nào dưới đây có trọng lượng riêng lớn nhất?

Xuất bản: 24/11/2020 - Cập nhật: 24/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Nước ở trong trường hợp nào dưới đây có trọng lượng riêng lớn nhất?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

- Tại 4
oC nước có trọng lương riêng lớn nhất.
- Nước đóng băng ở 0
oC → Khi ở 4
oC nước ở dạng lỏng
⇒ Đáp án B

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 6 mới nhất

X