Nước ở trong trường hợp nào dưới đây có trọng lượng riêng lớn nhất?

24/11/2020 35

Câu Hỏi:
Nước ở trong trường hợp nào dưới đây có trọng lượng riêng lớn nhất?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
- Tại 4
oC nước có trọng lương riêng lớn nhất.
- Nước đóng băng ở 0
oC → Khi ở 4
oC nước ở dạng lỏng
⇒ Đáp án B

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 6 mới nhất

X