Nhiệt kế nào sau đây có thể dùng để đo nhiệt độ của nước đang sôi?

Xuất bản: 24/11/2020 - Cập nhật: 24/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Nhiệt kế nào sau đây có thể dùng để đo nhiệt độ của nước đang sôi?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Nhiệt kế thủy ngân có thể dùng để đo nhiệt độ của nước đang sôi
⇒ Đáp án A

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 6 mới nhất

X