Nhiệt kế nào sau đây có thể dùng để đo nhiệt độ của nước đang sôi?

24/11/2020 284

Câu Hỏi:
Nhiệt kế nào sau đây có thể dùng để đo nhiệt độ của nước đang sôi?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Nhiệt kế thủy ngân có thể dùng để đo nhiệt độ của nước đang sôi
⇒ Đáp án A

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 6 mới nhất

X