Trắc nghiệm lý 6 chương 2 bài 29

Các câu hỏi trắc nghiệm lý 6 chương 2 bài 29 có đáp án

Câu 1. Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về sự phụ thuộc nhiệt độ sôi của chất lỏng vào độ cao so với mặt nước biển?
Câu 2. Nhiệt độ sôi
Câu 3. Nhiệt độ sôi của chất lỏng phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?
Câu 4. Hãy chọn nhận xét đúng nhất về nhiệt độ sôi. Ở nhiệt độ sôi thì
Câu 5. Trong suốt thời gian sôi, nhiệt độ của chất lỏng
Câu 6. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống. Trong suốt thời gian sôi, nước vừa.... vào các bọt khí vừa...... trên mặt thoáng.
Câu 7. Tại sao để đo nhiệt độ của hơi nước sôi, người ta phải dùng nhiệt kế thủy ngân?
Câu 8. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào không đúng khi nói về sự sôi?
Câu 9. Chọn phát biểu không đúng về nhiệt độ sôi?

đáp án Trắc nghiệm lý 6 chương 2 bài 29

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 6C
Câu 2ACâu 7A
Câu 3ACâu 8C
Câu 4BCâu 9D
Câu 5D

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X