Để chứng minh trong phân tử của glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl ở vị trí kề nhau,

11/12/2020 48

Câu Hỏi:
Để chứng minh trong phân tử của glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl ở vị trí kề nhau, người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Để chứng minh trong phân tử của glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl ở vị trí kề nhau, người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường.

Glucozơ tác dụng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường cho dung dịch màu xanh lam → Chứng tỏ phân tử glucozơ có nhiều nhóm OH ở vị trí kề nhau.

Phương trình phản ứng:

2C6H12O6 + Cu(OH)2 → (C6H11O6)2Cu + 2H2O

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 12 mới nhất

X