Al, Al2O3, Al(OH)3 đều tác dụng được với dung dịch HCl và dung dịch NaOH. Các

Xuất bản: 24/09/2020 - Cập nhật: 21/05/2024 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Al, Al2O3, Al(OH)3 đều tác dụng được với dung dịch HCl và dung dịch NaOH. Các chất có tính chất lưỡng tính là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Al, Al2O3, Al(OH)3 đều tác dụng được với dung dịch HCl và dung dịch NaOH. Các chất có tính chất lưỡng tính là Al, Al2O3 và Al(OH)3

PTHH:

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

Al + 3NaOH → Al(OH)3 + 3Na

Al2O3 + 6HCl → 3H2O + A2lCl3

Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O

Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O

Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Dung dịch nào sau đây hòa tan được Al(OH)3?

Dung dịch hòa tan được Al(OH)3 là NaOH.

Giải thích: Al(OH)3 là hiđroxit lưỡng tính.

PTHH: Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O

Ở điều kiện thích hợp, kim loại Al phản ứng với chất nào sau đây?

Ở điều kiện thích hợp, kim loại Al phản ứng với Fe2O3 Giải thích: Al phản ứng với oxit của kim loại đứng sau Al 2Al + Fe2O3 → Al2O3 + 2Fe

Cho các phát biểu sau:

(a) Al, Al2O3, Al(OH)3 đều tác dụng được với dung dịch HCl và dung dịch NaOH.

(b) Dùng Mg để chế tạo các hợp kim nhẹ và bền như Đuyra,…

(c) Điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ, có màng ngăn, thu được dung dịch chứa NaOH.

(a) Al, Al2O3, Al(OH)3 đều tác dụng được với dung dịch HCl và dung dịch NaOH.

(b) Dùng Mg để chế tạo các hợp kim nhẹ và bền như Đuyra,…

(c) Điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ, có màng ngăn, thu được dung dịch chứa NaOH.

Cho dãy các chất: NaOH, Ca(OH)2, Zn(OH)2, Cr(OH)2, Mg(OH)2,Al(OH)3 . Số chất có tính chất lưỡng tính trong dãy là

Cho dãy các chất: NaOH, Ca(OH)2, Zn(OH)2, Cr(OH)2, Mg(OH)2, Al(OH)3 . Số chất có tính chất lưỡng tính trong dãy là Zn(OH)2, Al(OH)3

Cho các phát biểu sau:

(a) Hợp kim Na - K có nhiệt độ nóng chảy thấp, 70oC.

(b) NaOH là chất rắn, màu trắng, dễ nóng chảy, hút ẩm mạnh, tan nhiều trong nước và tỏa ra một lượng nhiệt lớn.

(a) Hợp kim Na - K có nhiệt độ nóng chảy thấp, 70oC.

(c) Al(OH)3, NaHCO3, Al2O3 là các chất có tính chất lưỡng tính.

(e) Kim loại xesi dùng làm tế bào quang điện;

Al2O3 phản ứng được với cả hai dung dịch

Al2O3 phản ứng được với cả hai dung dịch NaOH, HCl.
Giải thích:
Al2O3 là oxit lưỡng tính nên vừa tác dụng với dung dịch axit, vừa tác dụng với dung dịch bazơ. Do đó Al2O3 phản ứng được với cả hai dung dịch NaOH, HCl.

Dung dịch chất nào sau đây hòa tan được Al(OH)3?

Dung dịch hòa tan được Al(OH)3 là H2SO4

Cho các chất sau: Cr(OH)3, CaCO3, Al(OH)3 và Al2O3. Số chất vừa phản ứng với dung dịch HCl, vừa phản ứng với dung dịch NaOH là

Cho các chất sau: Cr(OH)3, CaCO3, Al(OH)3 và Al2O3. Số chất vừa phản ứng với dung dịch HCl, vừa phản ứng với dung dịch NaOH là 3

Cr(OH)3, Al(OH)3 và Al2O3.

Cho các chất sau: Fe(NO3)3, FeCl2, NaHCO3, Al(OH)3. Có bao nhiêu chất tác dụng với dung dịch HCl?

Cho các chất sau: Fe(NO3)3, FeCl2, NaHCO3, Al(OH)3. Có 2 chất tác dụng với dung dịch HCl

Chất tác dụng với dung dịch HCl là NaHCO3, Al(OH)3.

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X