Tripanmitin là chất béo no, ở trạng thái rắn. Công thức của tripanmitin là

Xuất bản: 24/09/2020 - Cập nhật: 18/06/2024 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Tripanmitin là chất béo no, ở trạng thái rắn. Công thức của tripanmitin là ... nằm trong bộ đề Xác định công thức, tên gọi của este

Câu Hỏi Và Trả lời

CÂU HỎI

Tripanmitin là chất béo no, ở trạng thái rắn. Công thức của tripanmitin là

TRẢ LỜI

Tripanmitin là chất béo no, ở trạng thái rắn. Công thức của tripanmitin là (C15H31COO)3C3H5.

+ Công thức phân tử: C51H98O6

Tripanmitin là chất béo no, ở trạng thái rắn. Công thức của tripanmitin

+ Tripanmitin là một triglyxerit có nguồn gốc từ ba đơn vị của axit panmitic.

+ Tripanmitin là một chất rắn dạng bột trắng, không mùi, không tan trong nước nhưng lại tan trong dung dịch clorofom, axeton và benzen

Câu hỏi liên quan
Chất nào sau đây không phải là chất béo ?

(CH3COO)3C3H5 không phải là chất béo.
(CH3COO)3C3H5 là triacetin.
Chất béo là trieste của glixerol và axit béo. Trong đó các axit béo phải là: axit monocacboxylic (đơn chức); số C chẵn (từ 12C-24C); mạch không phân nhánh.

Chất nào sau đây là chất béo?

Triolein là chất béo. Triolein là một triglyceride đối xứng bắt nguồn từ glycerol và ba đơn vị axit oleic chưa bão hòa. Hầu hết các chất béo trung tính là không đối xứng, được bắt nguồn từ hỗn hợp của axit béo. Triolein chiếm 4-30% trong dầu ôliu.

Chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ.

Đúng. Chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ.

Kiến thức bổ sung:

- Định nghĩa: Chất béo là hỗn hợp nhiều este của glixerol với các axit béo và có công thức chung là (R-COO)3C3H5 .

Ở điều kiện thường chất béo tồn tại ở dạng:

Ở điều kiện thường chất béo tồn tại ở dạng lỏng hoặc rắn.
Lưu ý:
- Khi trong phân tử có gốc hiđrocacbon không no, ví dụ (C17H33COO)3C3H5, chất béo ở trạng thái lỏng.
- Khi trong phân tử có gốc hiđrocacbon no, ví dụ (C17H35COO)3C3H5, chất béo ở trạng thái rắn.

Chất nào sau đây thuộc loại chất béo?

Trong số các chất đã cho trên đây có tristearin thuộc loại chất béo.

Bổ sung kiến thức:
Tristearin (tên gốc chức: Tristearoylglixerol) là một triglyceride có nguồn gốc từ ba đơn vị của axit stearic. Hầu hết các chất béo trung tính được tạo ra từ ít nhất hai hoặc thường là ba axit béo khác nhau.

Hợp chất không tan trong nước là:

Hợp chất không tan trong nước là dầu vừng vì nó là một loại dầu thực vật được chiết xuất từ hạt vừng, có thành phần chính là các chất béo nên không tan trong nước.

Chất béo là

Chất béo là hỗn hợp nhiều este của glixerol với các axit béo và có công thức chung là (RCOO)3C3H5

Chất nào sau đây không phải là chất béo?

Chất không phải chất béo là dầu mỏ vì dầu mỏ là ankan (Xem lại bài Dầu mỏ và khí thiên nhiên)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X