Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 6

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 6 có đáp án

Câu 1. Sự kiện lịch sử thế giới nổi bật vào năm 1914 là
Câu 2. Yếu tố nào đã làm thay đổi sâu sắc so sánh lực lượng giữa các nước đế quốc vào cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX?
Câu 3. Mâu thuẫn gay gắt giữa các nước đế quốc "già" và các nước đế quốc "trẻ" cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX chủ yếu vì
Câu 4. Chủ trương của giới cầm quyền Đức trong việc giải quyết mâu thuẫn giữa các nước đế quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX là
Câu 5. Hãy sắp xếp các sự kiện sau theo trình tự thời gian:
1. Chiến tranh Mĩ - Tây Ban Nha
2. Chiến tranh Trung - Nhật
3. Chiến tranh Anh - Bô ơ
4. Chiến tranh Nga - Nhật
Câu 6. Đức là kẻ hung hãn nhất trong cuộc đua giành thuộc địa cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX vì
Câu 7. Dấu hiệu nào chứng tỏ vào cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX quan hệ quốc tế giữa các đế quốc ở Châu Âu ngày càng căng thẳng?
Câu 8. Những nước nào tham gia phe Liên minh?
Câu 9. Những nước nào tham gia phe hiệp ước?
Câu 10. Ý nào không phản ánh đúng mục đích thành lập của hai khối quân sự đối đầu (Liên minh và Hiệp ước) đầu thế kỉ XX?
Câu 11. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) là gì?
Câu 12. Đức sử dụng chiến lược nào trong giai đoạn đầu của Chiến tranh thế giới thứ nhất?
Câu 13. Mục đích chính của Đức khi tiến công vào các nước thuộc phe Hiệp ước là
Câu 14. Mở đầu Chiến tranh thế giới thứ nhất, Đức tập trung phần lớn binh lực ở mặt trận phía Tây để
Câu 15. Sự kiện nào đánh dấu sự thất bại của kế hoạch "đánh nhanh thắng nhanh" của Đức trong giai đoạn đầu cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất?
Câu 16. Hai bên tham chiến đưa những phương tiện chiến tranh mới (xe tăng, máy bay trinh sát và ném bom, hơi độc,...) vào thời điểm nào trong giai đoạn đầu cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất?
Câu 17. Sự kiện nào đánh dấu kết thúc giai đoạn 1 của Chiến tranh thế giới thứ nhất?
Câu 18. Phe Liên minh Đức - Áo - Hung đánh mất quyền chủ động, lâm vào thế bị động trong cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất từ thời điểm nào?
Câu 19. Đức đã làm gì để cắt đứt đường tiếp tế trên biển của phe Hiệp ước?
Câu 20. Mĩ giữ thái độ "trung lập" trong giai đoạn đầu của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất vì:
Câu 21. Đến năm 1917, yếu tố nào tác động để Mĩ quyết định đứng về phe Hiệp ước trong Chiến tranh thế giới thứ nhất?
Câu 22. Mĩ chính thức tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất bằng việc làm nào :
Câu 23. Nội dung nào chi phối giai đoạn 2 của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất?
Câu 24. Ngày 3 - 3 - 1918, Hòa ước Brét Litốp được kí kết giữa
Câu 25. Nội dung chủ yếu của Hòa ước Brét Litốp là
Câu 26. Cuối tháng 9 - 1918, quân Đức ở vào tình thế như thế nào?
Câu 27. Trước nguy cơ thất bại, chính phủ mới được thành lập ở Đức (3 - 10 - 1918) đã làm gì?
Câu 28. Sự kiện nào đã diễn ra ở Đức ngày 9 - 11 - 1918?
Câu 29. Sự kiện nào đã diễn ra ở Đức ngày 11 - 11 - 1918?
Câu 30. Ý nào không phải là hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ nhất?
Câu 31. Sự kiện đánh dấu bước chuyển biến lớn của cục diện chính trị thế giới trong Chiến tranh thế giới thứ nhất là
Câu 32. Cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, tình hình chủ nghĩa tư bản có đặc điểm gì?
Câu 33. Các đế quốc "già" vào cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX là:
Câu 34. Các đế quốc "trẻ" vào cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX là:
Câu 35. Đế quốc nào sau đây không phải là đế quốc "trẻ"?
Câu 36. Các đế quốc "già" vào cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX có đặc điểm gì:
Câu 37. Các đế quốc "trẻ" vào cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX có đặc điểm nổi bật là:
Câu 38. Mối quan hệ giữa các nước đế quốc "trẻ" và đế quốc "già" ra sao?
Câu 39. Cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, các nước đế quốc có hệ thống thuộc địa rộng lớn là:
Câu 40. Cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, các nước đế quốc đang vươn lên mạnh mẽ về kinh tế, nhưng lại có quá ít thuộc địa là:
Câu 41. Nước đế quốc "trẻ" ở châu Âu đang vươn lên mạnh mẽ về kinh tế, nhưng lại có ít thuộc địa là:
Câu 42. Cuộc chiến tranh nào sau đây diễn ra trong khoảng thời gian từ năm 1894 - 1895?
Câu 43. Nhật Bản thôn tính Triều Tiên, Mãn Châu, Đài Loan, Bành Hồ sau cuộc chiến nào?
Câu 44. Sau Chiến tranh Trung - Nhật (1894 - 1895), Nhật Bản thôn tính
Câu 45. Sau Chiến tranh Trung - Nhật (1894 - 1895), Nhật Bản không thôn tính:
Câu 46. Mĩ chiếm Phi-líp-pin, Cu-ba, Pu-éc-tô Ri-cô sau cuộc chiến nào?
Câu 47. Cuộc chiến nào sau đây diễn ra vào năm 1898?
Câu 48. Cuộc chiến nào sau đây diễn ra vào năm 1898?
Câu 49. Sau Chiến tranh Mĩ - Tây Ban Nha (1898), Mĩ chiếm:
Câu 50. Cuộc chiến tranh nào sau đây diễn ra từ năm 1899 đến năm 1902?
Câu 51. Sau Chiến tranh Anh - Bô-ơ (1899 - 1902), Anh chiếm vùng đất:
Câu 52. Cuộc chiến tranh nào sau đây diễn ra từ năm 1904 đến năm 1905?
Câu 53. Nhật Bản khẳng định quyền thống trị của mình trên bán đảo Triều Tiên, Mãn Châu và nam đảo Xa-kha-lin sau cuộc chiến nào?
Câu 54. Kẻ hung hăng nhất trong cuộc đua tranh giành thuộc địa là đế quốc:
Câu 55. Đặc điểm nào sau đây không đúng với đế quốc Đức?
Câu 56. Thái độ của nước nào đã làm cho quan hệ quốc tế ở châu Âu ngày càng căng thẳng, đặc biệt là quan hệ giữa các nước đế quốc với nhau?
Câu 57. Thái độ của Đức đã làm cho quan hệ quốc tế ở châu Âu như thế nào?
Câu 58. Giới cầm quyền Đức đã vạch ra kế hoạch chiến tranh nhằm chiếm hầu hết lãnh thổ châu Âu từ thời gian nào?
Câu 59. Từ những năm 80 của thế kỉ XX, giới cầm quyền Đức đã vạch ra kế hoạch chiến tranh nhằm?
Câu 60. Từ những năm 80 của thế kỉ XX, giới cầm quyền nước nào đã vạch ra kế hoạch chiến tranh nhằm chiếm hầu hết lãnh thổ châu Âu, vươn ra các thuộc địa của Anh và Pháp ở châu Phi và châu Á?
Câu 61. Từ những năm 80 của thế kỉ XX, giới cầm quyền Đức đã vạch ra kế hoạch chiến tranh nhằm chiếm hầu hết lãnh thổ châu Âu, vươn ra các thuộc địa của những nước nào ở châu Phi và châu Á?
Câu 62. Từ những năm 80 của thế kỉ XX, giới cầm quyền Đức đã vạch ra kế hoạch chiến tranh nhằm chiếm hầu hết lãnh thổ châu Âu, vươn ra các thuộc địa của Anh và Pháp ở đâu?
Câu 63. Phe Liên minh được thành lập vào năm:
Câu 64. Phe Liên minh thành lập năm 1882 gồm các nước:
Câu 65. Nước nào sau đây không thuộc phe Liên minh?
Câu 66. Nước sau này rời khỏi phe Liên minh (1915) chống lại Đức là:
Câu 67. Phe Hiệp ước gồm các nước:
Câu 68. Hai khối quân sự đối đầu nhau ở châu Âu được hình thành từ thời gian nào?
Câu 69. Nguyên nhân cơ bản dẫn đến chiến tranh là do mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về?
Câu 70. Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa, mà trước tiên là:
Câu 71. Tình hình căng thẳng ở đâu từ năm 1912 đến năm 1913 đã tạo cơ hội cho chiến tranh bùng nổ?
Câu 72. Giới quân phiệt Đức, Áo chớp lấy cơ hội gì để gây ra chiến tranh?
Câu 73. Sự kiện lịch sử diễn ra vào ngày 28 - 7 - 1914 ở châu Âu là:
Câu 74. Ngày 28 - 7 - 1914, Áo - Hung tuyên chiến với:
Câu 75. Nước nào tuyên chiến với Xéc-bi vào ngày 28 - 7 - 1914?
Câu 76. Sự kiện lịch sử diễn ra vào ngày 1 - 8 - 1914 ở châu Âu là:
Câu 77. Ngày 1 - 8 - 1914, Đức tuyên chiến với
Câu 78. Nước tuyên chiến với Nga vào ngày 1 - 8 - 1914 là:
Câu 79. Sự kiện lịch sử diễn ra ngày 3 - 8 - 1914 ở châu Âu là:
Câu 80. Ngày 3 - 8 - 1914, Đức tuyên chiến với:
Câu 81. Sự kiện lịch sử diễn ra vào ngày 4 - 8 - 1914 ở châu Âu là:
Câu 82. Ngày 4 - 8 - 1914, Anh tuyên chiến với:
Câu 83. Cho các sự kiện sau:
1. Anh tuyên chiến với Đức.
2. Áo - Hung tuyên chiến với Xéc-bi.
3. Đức tuyên chiến với Nga.

Hãy sắp xếp các sự kiện trên theo đúng trình tự thời gian.
Câu 84. Mở đầu cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất, Đức dự định đánh bại nước nào một cách chớp nhoáng:
Câu 85. Tính chất của chiến tranh thế giới thứ nhất:
Câu 86. Cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất diễn ra trong giai đoạn nào:
Câu 87. Trong chiến tranh thế giới thứ I chiến dịch Véc-đoong năm 1916 diễn ra ở nước nào?
Câu 88. Mĩ chính thức tham gia chiến tranh thế giới I từ khi nào?
Câu 89. Sự kiện ngày 03/03/1918 đánh dấu nước nào rút khỏi chiến tranh thế giới thứ nhất :
Câu 90. Cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất kết thúc vào ngày nào?
Câu 91. Phe Hiệp ước ra đời trên cơ sở thoả thuận giữa các nước
Câu 92. Ý nào sau đây không phải là kết cục của cuộc chiến ở giai đoạn đầu (1914 – 1916)?
Câu 93. Đế quốc nào là đế quốc già?

đáp án Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 6

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 48C
Câu 2ACâu 49B
Câu 3BCâu 50A
Câu 4ACâu 51D
Câu 5BCâu 52C
Câu 6ACâu 53A
Câu 7CCâu 54D
Câu 8ACâu 55C
Câu 9BCâu 56B
Câu 10CCâu 57B
Câu 11BCâu 58A
Câu 12ACâu 59D
Câu 13BCâu 60D
Câu 14BCâu 61B
Câu 15BCâu 62C
Câu 16ACâu 63A
Câu 17CCâu 64B
Câu 18DCâu 65C
Câu 19DCâu 66C
Câu 20ACâu 67D
Câu 21CCâu 68D
Câu 22CCâu 69D
Câu 23DCâu 70C
Câu 24BCâu 71C
Câu 25BCâu 72C
Câu 26ACâu 73D
Câu 27BCâu 74B
Câu 28ACâu 75C
Câu 29DCâu 76A
Câu 30DCâu 77C
Câu 31DCâu 78C
Câu 32BCâu 79D
Câu 33CCâu 80C
Câu 34DCâu 81B
Câu 35CCâu 82D
Câu 36DCâu 83C
Câu 37DCâu 84B
Câu 38CCâu 85C
Câu 39CCâu 86A
Câu 40DCâu 87
Câu 41BCâu 88
Câu 42DCâu 89C
Câu 43CCâu 90
Câu 44ACâu 91
Câu 45DCâu 92
Câu 46BCâu 93C
Câu 47C

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X