Soạn văn 9 bài 6

Tài liệu soạn văn 9 bài 6 (nằm trong chuyên mục soạn văn 9 tập 1 của Đọc tài liệu) với những hướng dẫn trả lời câu hỏi SGK Ngữ văn 9 và tổng kết các kiến thức quan trọng của từng bài học dưới đây sẽ giúp bạn:

  • Nắm được những nét chủ yếu về cuộc đời và sự nghiệp văn học của Nguyễn Du. Trên cơ sở hiểu nội dung cốt truyện, thấy được những giá trị cơ bản của Truyện Kiều.
  • Thấy được nghệ thuật miêu tả nhân vật của Nguyễn Du ; sử dụng bút pháp nghệ thuật ước lệ mà vẫn gợi tả được vẻ đẹp và tính cách riêng của chị em Thuý Kiều. Hiểu được một phương diện cảm hứng nhân văn trong Truyện Kiều : sự trân trọng sắc đẹp, tài năng phân cách con người.
  • Thấy được tài miêu tả thiên nhiên của Nguyễn Du : cảnh ngày xuân trong sáng, tươi đẹp qua bút pháp tả và gợi ; từ ngữ, hình ảnh giàu chất tạo hình tả cảnh mà nói lên được tâm trạng.
  • Nắm được khái niệm và những đặc điểm cơ bản của thuật ngữ ; từ đó nâng cao năng lực sử dụng thuật ngữ, đặc biệt trong các văn bản khoa học, Công nghệ. 
  • Hiểu được vai trò của yếu tố miêu tả trong văn bản tự sự.

Cùng tham khảo để soạn văn 9 tốt nhất.

Soạn bài Thuật ngữ

Soạn bài Thuật ngữ

Soạn bài thuật ngữ của Đọc Tài Liệu giúp bạn ôn tập kiến thức và trả lời câu hỏi trang 87 đến trang 90 SGK Ngữ văn 9 tập 1