Soạn văn 9 bài 10

9

Tài liệu soạn văn 9 bài 10 của ĐọcTàiLiệu giúp bạn trả lời tốt các câu hỏi trang 128 đến trang 139 SGK Ngữ văn 9 tập 1.

Bạn tìm tài liệu soạn văn 9 bài 10 để tham khảo? Không cần tìm nữa. Với những hướng dẫn trả lời câu hỏi SGK và tổng kết các kiến thức quan trọng của từng bài học dưới đây sẽ giúp bạn:

• Cảm nhận được vẻ đẹp chân thực, giản dị của anh bộ đội thời kháng chiến chống Pháp và tình đồng chí, đồng đội của họ được thể hiện trong bài thơ Đồng chí. Nắm được đặc sắc nghệ thuật của bài thơ : chi tiết và hình ảnh tự nhiên, bình dị mà cô đọng giàu sức biểu cảm.

Cảm nhận được vẻ đẹp hiên ngang, dũng cảm của người lính lái xe Trường Sơn thời chống Mĩ và sự độc đáo của hình ảnh, ngôn ngữ giọng điệu trong Bài thơ về tiểu đội xe không kính.

Qua ôn tập kiểm tra, nắm được những kiến thức cơ bản về truyện trung đại (thể loại chủ yếu, tác phẩm tiêu biểu, giá trị nội dung thành tựu nghệ thuật và thể hiện được năng lực diễn đạt cần có.

• Củng cố kiến thức về từ vựng đã học từ lớp 6 đến lớp 9: sự phát triển của từ vựng từ mượn, từ Hán Việt, thuật ngữ biệt ngữ xã hội, trau dồi Vốn từ.

• Hiểu được vai trò của yếu tố nghị luận trong văn bản tự sự.

Cùng tham khảo...

Hướng dẫn soạn văn 9 bài 10

Soạn bài Đồng chí (Chính Hữu)

Soạn bài Đồng chí của Đọc Tài Liệu giúp bạn nắm vững kiến thức và trả lời câu hỏi trang 130 - 131 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Soạn văn 9: Bài thơ về tiểu đội xe không kính

Soạn bài Bài thơ về tiểu đội xe không kính của Đọc Tài Liệu giúp bạn nắm vững kiến thức và trả lời câu hỏi trang 133 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Soạn bài Kiểm tra truyện trung đại

Soạn bài kiểm tra truyện trung đại lớp 9 của Đọc Tài Liệu giúp các bạn trả lời những câu hỏi ôn tập và kiểm tra tại trang 134 SGK ngữ văn 9 tập 1

Soạn bài Tổng kết về từ vựng (tiếp theo)

Soạn bài tổng kết về từ vựng (tiếp theo) của Đọc Tài Liệu giúp bạn nắm vững kiến thức và trả lời câu hỏi trang 135 - 136 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Soạn bài Nghị luận trong văn bản tự sự

Soạn bài Nghị luận trong văn bản tự sự của Đọc Tài Liệu giúp bạn nắm vững kiến thức và trả lời câu hỏi trang 137 đến 139 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Bài 1 trang 130 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 1 trang 130 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Đồng chí

Bài 2 trang 130 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 2 trang 130 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Đồng chí

Bài 3 trang 130 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 3 trang 130 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Đồng chí

Bài 4 trang 130 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 4 trang 130 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Đồng chí

Bài 5 trang 130 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 5 trang 130 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Đồng chí
Back to top