Soạn văn 9 bài 10

Tài liệu soạn văn 9 bài 10 (nằm trong chuyên mục soạn văn 9 tập 1 của Đọc tài liệu) với những hướng dẫn trả lời câu hỏi SGK Ngữ văn 9 và tổng kết các kiến thức quan trọng của từng bài học dưới đây sẽ giúp bạn:

  • Cảm nhận được vẻ đẹp chân thực, giản dị của anh bộ đội thời kháng chiến chống Pháp và tình đồng chí, đồng đội của họ được thể hiện trong bài thơ Đồng chí. Nắm được đặc sắc nghệ thuật của bài thơ: chi tiết và hình ảnh tự nhiên, bình dị mà cô đọng giàu sức biểu cảm.
  • Cảm nhận được vẻ đẹp hiên ngang, dũng cảm của người lính lái xe Trường Sơn thời chống Mĩ và sự độc đáo của hình ảnh, ngôn ngữ giọng điệu trong Bài thơ về tiểu đội xe không kính.
  • Qua ôn tập kiểm tra, nắm được những kiến thức cơ bản về truyện trung đại (thể loại chủ yếu, tác phẩm tiêu biểu, giá trị nội dung thành tựu nghệ thuật và thể hiện được năng lực diễn đạt cần có.
  • Củng cố kiến thức về từ vựng đã học từ lớp 6 đến lớp 9: sự phát triển của từ vựng từ mượn, từ Hán Việt, thuật ngữ biệt ngữ xã hội, trau dồi Vốn từ.
  • Hiểu được vai trò của yếu tố nghị luận trong văn bản tự sự.

Cùng tham khảo để soạn văn 9 tốt nhất.

Soạn bài Kiểm tra truyện trung đại

Soạn bài Kiểm tra truyện trung đại

Soạn bài kiểm tra truyện trung đại lớp 9 của Đọc Tài Liệu giúp các bạn trả lời những câu hỏi ôn tập và kiểm tra tại trang 134 SGK ngữ văn 9 tập 1