Bài 10

9

Bài 10: Trang 128 - 137 SGK

Nghị luận trong văn bản tự sự

Bài soạn Nghị luận trong văn bản tự sự trả lời sát các câu hỏi giúp luyện tập sử dụng yếu tố nghị luận một cách nhuần nhuyễn để có thể viết một bài văn tốt.

Tổng kết về từ vựng (tiếp theo)

Bài soạn Tổng kết từ vựng (tiếp theo) đầy đủ, súc tích nhất giúp các em học sinh hệ thống lại kiến thức, kỹ năng đã học về sự phát triển của từ vựng, từ mượn....

Kiểm tra truyện trung đại

Bài soạn Kiểm tra truyện trung đại trả lời xác đáng 5 câu hỏi trong SGK Ngữ văn 9 giúp các em học sinh tổng hợp kiểm tra kiến thức và có sự chuẩn bị bài kĩ lưỡng trước khi lên lớp.

Bài thơ về tiểu đội xe không kính

Bài soạn Bài thơ về tiểu đội xe không kính giúp các bạn học sinh hệ thống được bố cục của bài thơ, đại ý của bài thông qua việc trả lời các câu hỏi, từ đó rút ra ý nghĩa của Bài thơ về tiểu đội xe không kính.

Đồng chí

Bài soạn Đồng chí của Chính Hữu trả lời chi tiết các câu hỏi trong SGK Ngữ văn 9 giúp các em học sinh nắm bắt được bố cục của bài thơ đồng thời cảm nhận được tình đồng chí ấm áp của các anh bộ đội cụ Hồ trong thời kỳ kháng chiến trống Pháp.
Back to top