Soạn văn 9 bài 3

9

Tài liệu soạn văn 9 bài 3 của ĐọcTàiLiệu giúp bạn trả lời tốt các câu hỏi trang 36 đến trang 43 SGK Ngữ văn 9 tập 1.

Muốn soạn văn 9 bài 3 tốt? Bạn đừng bỏ qua những bài viết dưới đây. Không chỉ hướng dẫn trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa, nội dung của các bài soạn của Đọc Tài Liệu còn giúp bạn nắm vững các kiến thức quan trọng của từng bài học:

• Hiểu được tầm quan trọng của vấn đề bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong bối cảnh thế giới hiện nay và sự quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với vấn đề này.

• Nắm được mối quan hệ giữa phương châm hội thoại với tình huống giao tiếp; phương châm hội thoại cần được vận dụng phù hợp với tình huống giao tiếp.

Hiểu được tiếng Việt có một hệ thống từ ngữ xưng hô rất phong phú, tinh tế giàu sắc thái biểu cảm ; biết sử dụng từ ngữ xưng hô một cách thích hợp trong giao tiếp.

• Làm tốt bài tập làm văn số 1, biết sử dụng một số biện pháp nghệ thuật và yếu tố miêu tả để làm cho bài văn thuyết minh hấp dẫn, sinh động

Cùng tham khảo...

Hướng dẫn soạn văn 9 bài 3

Soạn bài Viết bài làm văn số 1

Hướng dẫn soạn bài Viết bài làm văn số 1 gợi ý trả lời tất cả các yêu cầu tại trang 42 và 43 SGK Ngữ Văn 9 tập 1.

Soạn bài Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

Tài liệu soạn bài tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em của Đọc Tài Liệu sẽ giúp bạn nắm vững kiến thức bài học này.

Soạn bài các phương châm hội thoại (tiếp theo) - Trang 36

Hướng dẫn soạn bài các phương châm hội thoại (tiếp theo - trang 36) giúp bạn nắm vững các kiến thức và trả lời các câu hỏi trang 36 đến 38 SGK.

Soạn bài xưng hô trong hội thoại

Soạn bài xưng hô trong hội thoại chi tiết gồm các kiến thức cơ bản và hướng dẫn trả lời câu hỏi trang trang 38 đến 40 SGK Ngữ Văn 9 tập 1.

Bài 1 trang 35 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 1 trang 35 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

Bài 2 trang 35 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 2 trang 35 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

Bài 3 trang 35 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 3 trang 35 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

Bài 4 trang 35 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 4 trang 35 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

Bài 5 trang 35 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 5 trang 35 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

Bài tập trang 36 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Trả lời câu hỏi bài tập trang 36 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Các phương châm hội thoại (Tiếp theo)
Back to top