Soạn văn 9 bài 3

Tài liệu soạn văn 9 bài 3 (nằm trong chuyên mục soạn văn 9 tập 1 của Đọc tài liệu) với những hướng dẫn trả lời câu hỏi SGK Ngữ văn 9 và tổng kết các kiến thức quan trọng của từng bài học dưới đây sẽ giúp bạn:

  • Hiểu được tầm quan trọng của vấn đề bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong bối cảnh thế giới hiện nay và sự quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với vấn đề này.
  • Nắm được mối quan hệ giữa phương châm hội thoại với tình huống giao tiếp; phương châm hội thoại cần được vận dụng phù hợp với tình huống giao tiếp.
  • Hiểu được tiếng Việt có một hệ thống từ ngữ xưng hô rất phong phú, tinh tế giàu sắc thái biểu cảm ; biết sử dụng từ ngữ xưng hô một cách thích hợp trong giao tiếp.
  • Làm tốt bài tập làm văn số 1, biết sử dụng một số biện pháp nghệ thuật và yếu tố miêu tả để làm cho bài văn thuyết minh hấp dẫn, sinh động

Cùng tham khảo để soạn văn 9 tốt nhất.

Soạn bài xưng hô trong hội thoại

Soạn bài xưng hô trong hội thoại

Soạn bài xưng hô trong hội thoại chi tiết gồm các kiến thức cơ bản và hướng dẫn trả lời câu hỏi trang trang 38 đến 40 SGK Ngữ Văn 9 tập 1.

Bài 1 trang 35 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Bài 1 trang 35 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 1 trang 35 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

Bài 2 trang 35 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Bài 2 trang 35 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 2 trang 35 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

Bài 3 trang 35 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Bài 3 trang 35 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 3 trang 35 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

Bài 4 trang 35 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Bài 4 trang 35 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 4 trang 35 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

Bài 5 trang 35 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Bài 5 trang 35 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 5 trang 35 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em