Soạn văn 9 bài 17

9

Tài liệu soạn văn 9 bài 17 của ĐọcTàiLiệu giúp bạn trả lời tốt các câu hỏi trang 229 đến trang 236 SGK Ngữ văn 9 tập 1.

Muốn soạn văn 9 bài 17 tốt? Bạn đừng bỏ qua những bài viết dưới đây. Không chỉ hướng dẫn trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa, nội dung của các bài soạn của Đọc Tài Liệu còn giúp bạn nắm vững các kiến thức quan trọng của từng bài học:

• Rung cảm với những đứa trẻ đáng yêu sống thiếu tình thương và hiểu rõ tài kể chuyện của Go-rơ-ki trong đoạn trích tiểu thuyết tự thuật Thời thơ ấu.

   Qua giờ trả bài kiểm tra Văn, củng cố kiến thức về các tác phẩm thơ, truyện hiện đại, tự rút ra được ưu, khuyết điểm của bài viết để tìm cách phát huy, khắc phục.

• Qua giờ trả bài tập làm văn số 3, củng cố kiến thức và kĩ năng viết bài văn tự sự có sử dụng yếu tố miêu tả nội tâm và nghị luận.

• Qua giờ trả bài kiểm tra tổng hợp cuối học kì I, củng cố và tích luỹ thêm kinh nghiệm về việc làm bài theo hướng tích hợp.

Cùng tham khảo...

Hướng dẫn soạn văn 9 bài 17

Soạn bài Những đứa trẻ (trích Thời thơ ấu)

Hướng dẫn soạn bài Những đứa trẻ chi tiết do Đọc Tài Liệu biên soạn giúp bạn nắm vững kiến thức và trả lời câu hỏi đọc hiểu bài trang 233 SGK Ngữ văn 9 tập 1.

Soạn bài Kiểm tra tổng hợp cuối học kì 1

Hướng dẫn soạn bài Kiểm tra tổng hợp cuối học kì 1, gợi ý trả lời câu hỏi bài tập trang 221 sách giáo khoa Ngữ Văn lớp 9 tập 1

Bài 4 trang 233 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 4 trang 233 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Những đứa trẻ ngữ văn 9.

Bài 3 trang 233 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 3 trang 233 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Những đứa trẻ ngữ văn 9.

Bài 2 trang 233 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 2 trang 233 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Những đứa trẻ ngữ văn 9.

Bài 1 trang 233 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 1 trang 233 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Những đứa trẻ ngữ văn 9.
Back to top