Soạn văn 9 bài 12

9

Tài liệu soạn văn 9 bài 12 của ĐọcTàiLiệu giúp bạn trả lời tốt các câu hỏi trang 152 đến trang 161 SGK Ngữ văn 9 tập 1.

Bạn tìm tài liệu soạn văn 9 bài 12 để tham khảo? Không cần tìm nữa. Với những hướng dẫn trả lời câu hỏi SGK và tổng kết các kiến thức quan trọng của từng bài học dưới đây sẽ giúp bạn:

• Cảm nhận được tình yêu thương con và ước vọng của người mẹ dân tộc Tà-ôi trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước qua Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ ngọt ngào, tha thiết của Nguyễn Khoa Điềm.

Qua bài thơ Ánh trăng, hiểu được ý nghĩa của hình ảnh vầng trăng, từ đó thấm thía cảm xúc ân tình với quá khứ gian lao, tình nghĩa của Nguyễn Duy, biết rút ra bài học về cách sống cho mình.

• Vận dụng kiến thức đã học về từ vựng để phân tích những hiện tượng ngôn ngữ trong thực tiễn giao tiếp và trong văn chương

• Biết đưa yếu tố nghị luận vào bài văn tự sự một cách hợp lí.

Cùng tham khảo...

Hướng dẫn soạn văn 9 bài 12

Bài 1 trang 157 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 1 trang 157 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Ánh trăng (Nguyễn Duy)

Bài 2 trang 157 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 2 trang 157 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Ánh trăng (Nguyễn Duy)

Bài 3 trang 157 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 3 trang 157 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Ánh trăng (Nguyễn Duy)

Bài 4 trang 157 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 4 trang 157 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Ánh trăng (Nguyễn Duy)

Bài 2 trang 157 SGK Ngữ văn 9 tập 1 (Luyện tập)

Trả lời câu hỏi bài 2 trang 157 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Ánh trăng (Nguyễn Duy)

Bài 1 trang 158 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 1 trang 158 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Tổng kết từ vựng (Luyện tập tổng hợp)

Bài 2 trang 158 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 2 trang 158 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Tổng kết từ vựng (Luyện tập tổng hợp)

Bài 3 trang 158 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 3 trang 158 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Tổng kết từ vựng (Luyện tập tổng hợp)

Bài 4 trang 159 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 4 trang 159 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Tổng kết từ vựng (Luyện tập tổng hợp)

Bài 5 trang 159 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 5 trang 159 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Tổng kết từ vựng (Luyện tập tổng hợp)
Back to top