Soạn văn 9 bài 2

9

Tài liệu soạn văn 9 bài 2 của ĐọcTàiLiệu giúp bạn trả lời tốt các câu hỏi trang 20 đến trang 29 SGK Ngữ văn 9 tập 1.

Bạn tìm tài liệu soạn văn 9 bài 2 để tham khảo? Không cần tìm nữa. Với những hướng dẫn trả lời câu hỏi SGK và tổng kết các kiến thức quan trọng của từng bài học dưới đây sẽ giúp bạn:

• Hiểu được nguy cơ chiến tranh hạt nhân và cuộc chạy đua vũ trang đang đe doạ toàn bộ sự sống trên trái đất và nhiệm vụ cấp bách của toàn thể nhân loại là ngăn chặn nguy cơ đó, là đấu tranh cho một thế giới hoà bình. Thấy được nghệ thuật nghị luận của tác giả : chứng cứ cụ thể xác thực, cách so sánh rõ ràng, giàu sức thuyết phục, lập luận chặt chẽ.

• Nắm được các phương châm hội thoại quan hệ, cách thức, lịch sự để vận dụng trong giao tiếp.

• Hiểu và có kĩ năng sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh.

Cùng tham khảo...

Hướng dẫn soạn văn 9 bài 2

Bài 1 trang 29 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 1 trang 29 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh

Bài 2 trang 29 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 2 trang 29 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh

Soạn bài Đấu tranh cho một thế giới hòa bình

Soạn bài Đấu tranh cho một thế giới hòa bình gồm các kiến thức cơ bản và hướng dẫn trả lời câu hỏi sách giáo khoa giúp bạn học tốt bài học này

Soạn bài Các phương châm hội thoại (tiếp theo) - Trang 21

Soạn bài Các phương châm hội thoại tiếp theo trang 21 gồm phần kiến thức quan trọng và hướng dẫn trả lời câu hỏi SGK trang 21 đến trang 25.

Soạn bài sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh

Soạn bài sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh cung cấp cho bạn kiến thức cơ bản và hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 25 và 26 SGK Ngữ Văn 9 tập 1.

Soạn bài: Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh

Tài liệu soạn bài luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh gồm các gợi ý trả lời những yêu cầu tại trang 28 và 29 SGK Ngữ Văn 9 tập 1.
Back to top