Soạn văn 9 bài 2

Tài liệu soạn văn 9 bài 2 (nằm trong chuyên mục soạn văn 9 tập 1 của Đọc tài liệu) với những hướng dẫn trả lời câu hỏi SGK Ngữ văn 9 và tổng kết các kiến thức quan trọng của từng bài học dưới đây sẽ giúp bạn:

  • Hiểu được nguy cơ chiến tranh hạt nhân và cuộc chạy đua vũ trang đang đe doạ toàn bộ sự sống trên trái đất và nhiệm vụ cấp bách của toàn thể nhân loại là ngăn chặn nguy cơ đó, là đấu tranh cho một thế giới hoà bình. Thấy được nghệ thuật nghị luận của tác giả : chứng cứ cụ thể xác thực, cách so sánh rõ ràng, giàu sức thuyết phục, lập luận chặt chẽ.
  • Nắm được các phương châm hội thoại quan hệ, cách thức, lịch sự để vận dụng trong giao tiếp.
  • Hiểu và có kĩ năng sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh.

Cùng tham khảo để soạn văn 9 tốt nhất.

Bài luyện tập trang 21 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Bài luyện tập trang 21 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Trả lời câu hỏi bài luyện tập trang 21 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 1: Phát biểu cảm nghĩ của em sau khi đọc văn bản Đấu tranh cho một thế giới hòa bình của nhà văn G.G Mác-két.

Bài 5 trang 20 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Bài 5 trang 20 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 5 trang 20 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 1: Theo em, vì sao văn bản này lại được đặt tên Đấu tranh cho một thế giới hòa bình?

Bài 4 trang 20 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Bài 4 trang 20 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 4 trang 20 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 1: Vì sao có thể nói: Chiến tranh hạt nhân không những đi ngược lại lí trí con người mà còn đi ngược lại cả lí trí tự nhiên nữa

Bài 3 trang 20 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Bài 3 trang 20 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 3 trang 20 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 1: Sự tốn kém và tính chất vô lí của cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân đã được tác giả chỉ ra bằng những chứng cứ nào?

Bài 2 trang 20 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Bài 2 trang 20 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 2 trang 20 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 1: Trong đoạn đầu văn bản, nguy cơ chiến tranh hạt nhân đe dọa loài người và toàn bộ sự sống trên trái đất đã được tác giả chỉ ra rất cụ thể bằng cách lập luận như thế nào?

Bài 1 trang 20 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Bài 1 trang 20 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 1 trang 20 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 1: Hãy nêu luận điểm và hệ thống luận cứ của văn bản phần hướng dẫn soạn bài Đấu tranh cho một thế giới hòa bình

Bài 1 trang 29 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Bài 1 trang 29 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 1 trang 29 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh

Bài 2 trang 29 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Bài 2 trang 29 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 2 trang 29 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh