Soạn văn 9 bài 2

Bạn tìm tài liệu soạn văn 9 bài 2 để tham khảo? Không cần tìm nữa. Với những hướng dẫn trả lời câu hỏi SGK và tổng kết các kiến thức quan trọng của từng bài học dưới đây sẽ giúp bạn:

• Hiểu được nguy cơ chiến tranh hạt nhân và cuộc chạy đua vũ trang đang đe doạ toàn bộ sự sống trên trái đất và nhiệm vụ cấp bách của toàn thể nhân loại là ngăn chặn nguy cơ đó, là đấu tranh cho một thế giới hoà bình. Thấy được nghệ thuật nghị luận của tác giả : chứng cứ cụ thể xác thực, cách so sánh rõ ràng, giàu sức thuyết phục, lập luận chặt chẽ.

• Nắm được các phương châm hội thoại quan hệ, cách thức, lịch sự để vận dụng trong giao tiếp.

• Hiểu và có kĩ năng sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh.

Cùng tham khảo...

Bài 1 trang 29 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Bài 1 trang 29 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 1 trang 29 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh

Bài 2 trang 29 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Bài 2 trang 29 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 2 trang 29 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh