Soạn văn 9 bài 7

9

Tài liệu soạn văn 9 bài 7 của ĐọcTàiLiệu giúp bạn trả lời tốt các câu hỏi trang 95 đến trang 105 SGK Ngữ văn 9 tập 1.

Muốn soạn văn 9 bài 3 tốt? Bạn đừng bỏ qua những bài viết dưới đây. Không chỉ hướng dẫn trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa, nội dung của các bài soạn của Đọc Tài Liệu còn giúp bạn nắm vững các kiến thức quan trọng của từng bài học:

• Qua đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích, cảm nhận được tâm trạng cô đơn, buồn tủi và tấm lòng thuỷ chung, hiếu thảo của Thuý Kiều, Thấy rõ nghệ thuật khắc hoạ nội tâm nhân vật qua ngôn ngữ độc thoại và nghệ thuật tả cảnh ngụ tình đặc sắc.

Qua đoạn trích Mã Giám Sinh mua Kiều, thấy được thái độ căm ghét của tác giả đối với bản chất xâu xa của kẻ buôn người và tài năng nghệ thuật trong việc khắc hoạ tính cách nhân vật phản diện.

• Nắm được những định hướng chính để trau dồi vốn từ: hiểu rõ nghĩa của từ và cách dùng từ, tăng cường vốn từ mới.

• Viết được bài văn tự sự kết hợp với miêu tả cảnh vật, con người và sự việc.

Cùng tham khảo...

Hướng dẫn soạn văn 9 bài 7

Soạn bài Kiều ở lầu Ngưng Bích (Trích Truyện Kiều)

Soạn bài Kiều ở lầu Ngưng Bích của Đọc Tài Liệu giúp bạn nắm vững kiến thức và trả lời câu hỏi trang 95, 96 SGK Ngữ văn 9 tập 1.

Soạn bài Mã Giám Sinh mua Kiều (Trích Truyện Kiều)

Soạn bài Mã Giám Sinh mua Kiều của Đọc Tài Liệu giúp bạn nắm vững kiến thức và trả lời câu hỏi trang 99 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Soạn bài Trau dồi vốn từ

Soạn bài trau dồi vốn từ của Đọc Tài Liệu giúp bạn nắm vững kiến thức và trả lời câu hỏi trang 99 đến trang 104 SGK Ngữ văn 9 tập 1.

Soạn bài Viết bài làm văn số 2 - Văn tự sự

Soạn bài viết bài làm văn số 2 lớp 9 - Văn tự sự hướng dẫn chi tiết các lập dàn ý và bài mẫu cho 4 đề văn yêu cầu tại trang 105 SGK Ngữ văn 9 tập 1.

Bài 1 trang 95 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 1 trang 95 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Kiều ở lầu Ngưng Bích

Bài 2 trang 95 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 2 trang 95 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Kiều ở lầu Ngưng Bích

Bài 3 trang 96 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 3 trang 96 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Kiều ở lầu Ngưng Bích

Bài 1 trang 96 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 1 trang 96 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Kiều ở lầu Ngưng Bích

Bài 1 trang 99 SGK Ngữ văn 9 tập 1 (Đọc hiểu)

Trả lời câu hỏi bài 1 trang 99 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Mã Giám Sinh mua Kiều

Bài 2 trang 99 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 2 trang 99 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Mã Giám Sinh mua Kiều
Back to top