Soạn văn 9 bài 5

9

Tài liệu soạn văn 9 bài 5 của ĐọcTàiLiệu giúp bạn trả lời tốt các câu hỏi trang 63 đến trang 74 SGK Ngữ văn 9 tập 1.

Muốn soạn văn 9 bài 5 tốt? Bạn đừng bỏ qua những bài viết dưới đây. Không chỉ hướng dẫn trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa, nội dung của các bài soạn của Đọc Tài Liệu còn giúp bạn nắm vững các kiến thức quan trọng của từng bài học:

• Qua Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh, thấy được cuộc sống xa hoa của vua chua, sự nhũng nhiễu của quan lại thời Lê - Trịnh và giá trị nghệ thuật của một bài tuỳ bút cổ.

Qua đoạn trích Hoàng Lê nhất thống chí, cảm nhận được vẻ đẹp hào hùng của người anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ trong chiến công đại phá quân Thanh, sự thảm bại của bọn xâm lược và số phận bi thảm của lũ vua quan phản nước hại dân ; hiểu được giá trị nghệ thuật của lối văn trần thuật kết hợp với miêu tả chân thực, sinh động.

• Hiểu được việc tạo từ ngữ mới và mượn từ ngữ của tiếng nước ngoài cũng là những cách quan trọng để phát triển từ vựng tiếng Việt

• Nhận ra ưu điểm, nhược điểm trong bài tập làm văn số 1 và biết sửa các lỗi về diễn đạt và chính tả.

Cùng tham khảo...

Hướng dẫn soạn văn 9 bài 5

Bài 1 trang 63 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 1 trang 63 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh

Bài 2 trang 63 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 2 trang 63 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh

Bài 3 trang 63 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 3 trang 63 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh

Bài luyện tập trang 63 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Trả lời câu hỏi bài luyện tập trang 63 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh

Bài 1 trang 72 SGK Ngữ văn 9 tập 1 (Đọc hiểu Hoàng Lê nhất thống chí)

Trả lời câu hỏi bài 1 trang 72 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Hoàng Lê nhất thống chí

Bài 2 trang 72 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 2 trang 72 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Hoàng Lê nhất thống chí

Bài 3 trang 72 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 3 trang 72 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Hoàng Lê nhất thống chí

Bài 4 trang 72 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 4 trang 72 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Hoàng Lê nhất thống chí

Bài luyện tập trang 72 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Trả lời câu hỏi bài luyện tập trang 72 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Hoàng Lê nhất thống chí

Bài 1 trang 72 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 1 trang 72 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Sự phát triển của từ vựng (Tiếp theo)
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu