Soạn văn 9 bài 15

Muốn soạn văn 9 bài 15 tốt? Bạn đừng bỏ qua những bài viết dưới đây. Không chỉ hướng dẫn trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa, nội dung của các bài soạn của Đọc Tài Liệu còn giúp bạn nắm vững các kiến thức quan trọng của từng bài học:

• Cảm nhận được tình cha con sâu nặng trong hoàn cảnh éo le của cha con ông Sáu trong truyện Chiếc lược ngà. Nắm được nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật, đặc biệt là nhân vật trẻ em nghệ thuật xây dựng tình huống truyện bất ngờ mà tự nhiên của tác giả.

   Nắm được những kiến thức cơ bản về các tác phẩm thơ, truyện hiện đại vừa học trong chương trình lớp 9 (từ bài 10 đến bài 15). Vận dụng được những hiểu biết ấy cùng với kiến thức và kĩ năng làm văn, tiếng Việt để giải quyết những câu hỏi và bài tập kiểm tra tại lớp.

• Thực hiện tốt bài kiểm tra phần Tiếng Việt học kì I.

• Nắm được các nội dung chính của phần Tập làm văn đã học trong học kì 1 lớp 9, thấy được tính chất thích hợp của chúng với các văn bản đã học; thấy được tính kế thừa và phát triển của các nội dung Tập làm văn học ở lớp 9 bằng cách so sánh với nội dung các kiểu văn bản đã học ở những lớp dưới.

Cùng tham khảo...