Soạn văn 9 bài 15

9

Tài liệu soạn văn 9 bài 15 của ĐọcTàiLiệu giúp bạn trả lời tốt các câu hỏi trang 195 đến trang 206 SGK Ngữ văn 9 tập 1.

Muốn soạn văn 9 bài 15 tốt? Bạn đừng bỏ qua những bài viết dưới đây. Không chỉ hướng dẫn trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa, nội dung của các bài soạn của Đọc Tài Liệu còn giúp bạn nắm vững các kiến thức quan trọng của từng bài học:

• Cảm nhận được tình cha con sâu nặng trong hoàn cảnh éo le của cha con ông Sáu trong truyện Chiếc lược ngà. Nắm được nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật, đặc biệt là nhân vật trẻ em nghệ thuật xây dựng tình huống truyện bất ngờ mà tự nhiên của tác giả.

   Nắm được những kiến thức cơ bản về các tác phẩm thơ, truyện hiện đại vừa học trong chương trình lớp 9 (từ bài 10 đến bài 15). Vận dụng được những hiểu biết ấy cùng với kiến thức và kĩ năng làm văn, tiếng Việt để giải quyết những câu hỏi và bài tập kiểm tra tại lớp.

• Thực hiện tốt bài kiểm tra phần Tiếng Việt học kì I.

• Nắm được các nội dung chính của phần Tập làm văn đã học trong học kì 1 lớp 9, thấy được tính chất thích hợp của chúng với các văn bản đã học; thấy được tính kế thừa và phát triển của các nội dung Tập làm văn học ở lớp 9 bằng cách so sánh với nội dung các kiểu văn bản đã học ở những lớp dưới.

Cùng tham khảo...

Hướng dẫn soạn văn 9 bài 15

Soạn bài Chiếc lược ngà (Nguyễn Quang Sáng)

Soạn bài Chiếc lược ngà của Đọc Tài Liệu biên soạn giúp bạn nắm vững kiến thức và trả lời tốt câu hỏi trang 202 đến 203 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Soạn bài kiểm tra thơ và truyện hiện đại - Lớp 9

Soạn bài kiểm tra thơ và truyện hiện đại lớp 9 của Đọc Tài Liệu sẽ giúp bạn ôn tập các kiến thức quan trọng để làm tốt bài kiểm tra.

Soạn bài kiểm tra phần tiếng Việt lớp 9 tập 1

Soạn bài kiểm tra phần tiếng Việt lớp 9 của Đọc Tài Liệu sẽ giúp bạn ôn tập kiến thức và trả lời câu hỏi trang 204 đến 206 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Soạn bài ôn tập phần tập làm văn - Lớp 9

Soạn bài ôn tập phần tập làm văn lớp 9 của Đọc Tài Liệu sẽ giúp bạn ôn tập kiến thức và trả lời câu hỏi trang 206 SGK Ngữ văn 9 tập 1
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu