Soạn văn 9 bài 13

9

Tài liệu soạn văn 9 bài 13 của ĐọcTàiLiệu giúp bạn trả lời tốt các câu hỏi trang 162 đến trang 179 SGK Ngữ văn 9 tập 1.

Muốn soạn văn 9 bài 13 tốt? Bạn đừng bỏ qua những bài viết dưới đây. Không chỉ hướng dẫn trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa, nội dung của các bài soạn của Đọc Tài Liệu còn giúp bạn nắm vững các kiến thức quan trọng của từng bài học:

• Cảm nhận được tình yêu làng quê thống nhất với lòng yêu nước và tinh thần kháng chiến ở nhân vật ông Hai trong truyện Làng, qua đó hiểu được tinh thần yêu nước của nhân dân ta trong thời kì kháng chiến. Nắm được những đặc sắc trong nghệ thuật truyện : xây dựng tình huống tâm lí, miêu tả sinh động diễn biến tâm trạng và ngôn ngữ nhân vật quần chúng.

• Hiểu được sự khác biệt giữa phương ngữ mà học sinh đang sử dụng với các phương ngữ khác và với ngôn ngữ toàn dân thể hiện qua những từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động, trạng thái, đặc điểm, tính chất,...

• Hiểu được tác dụng của các yếu tố đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự.

Luyện nói : kể lại được một câu chuyện, trong đó có kết hợp miêu tả nội tâm và nghị luận, có đối thoại và độc thoại.

Cùng tham khảo...

Hướng dẫn soạn văn 9 bài 13

Bài 1 trang 174 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 1 trang 174 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Làng (Kim Lân)

Bài 2 trang 174 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 2 trang 174 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Làng (Kim Lân)

Bài 3 trang 174 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 3 trang 174 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Làng (Kim Lân)

Bài 4 trang 174 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 4 trang 174 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Làng (Kim Lân)

Bài 1 trang 174 SGK Ngữ văn 9 tập 1 (Luyện tập)

Trả lời câu hỏi bài 1 trang 174 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Làng (Kim Lân)

Bài 2 trang 174 SGK Ngữ văn 9 tập 1 (Luyện tập)

Trả lời câu hỏi bài 2 trang 174 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Làng (Kim Lân)

Bài 1 trang 175 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 1 trang 175 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Chương trình địa phương (phần Tiếng việt)

Bài 2 trang 175 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 2 trang 175 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Chương trình địa phương (phần Tiếng việt)

Bài 3 trang 175 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 3 trang 175 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Chương trình địa phương (phần Tiếng việt)

Bài 4 trang 176 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 4 trang 176 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Chương trình địa phương (phần Tiếng việt)
Back to top