Soạn văn 9 bài 13

9

Tài liệu soạn văn 9 bài 13 của ĐọcTàiLiệu giúp bạn trả lời tốt các câu hỏi trang 162 đến trang 179 SGK Ngữ văn 9 tập 1.

Muốn soạn văn 9 bài 13 tốt? Bạn đừng bỏ qua những bài viết dưới đây. Không chỉ hướng dẫn trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa, nội dung của các bài soạn của Đọc Tài Liệu còn giúp bạn nắm vững các kiến thức quan trọng của từng bài học:

• Cảm nhận được tình yêu làng quê thống nhất với lòng yêu nước và tinh thần kháng chiến ở nhân vật ông Hai trong truyện Làng, qua đó hiểu được tinh thần yêu nước của nhân dân ta trong thời kì kháng chiến. Nắm được những đặc sắc trong nghệ thuật truyện : xây dựng tình huống tâm lí, miêu tả sinh động diễn biến tâm trạng và ngôn ngữ nhân vật quần chúng.

• Hiểu được sự khác biệt giữa phương ngữ mà học sinh đang sử dụng với các phương ngữ khác và với ngôn ngữ toàn dân thể hiện qua những từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động, trạng thái, đặc điểm, tính chất,...

• Hiểu được tác dụng của các yếu tố đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự.

Luyện nói : kể lại được một câu chuyện, trong đó có kết hợp miêu tả nội tâm và nghị luận, có đối thoại và độc thoại.

Cùng tham khảo...

Hướng dẫn soạn văn 9 bài 13

Soạn bài Làng (Kim Lân)

Soạn bài Làng của Đọc Tài Liệu sẽ giúp bạn nắm vững kiến thức và trả lời câu hỏi đọc hiểu bài Làng trang 174 SGK Ngữ văn 9 tập 1.

Soạn bài chương trình địa phương phần tiếng Việt

Soạn bài chương trình địa phương phần tiếng Việt giúp bạn nắm vững kiến thức và trả lời câu hỏi trang 175 đến 176 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Soạn bài đối thoại và độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự

Soạn bài đối thoại và độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự giúp bạn nắm vững kiến thức và trả lời câu hỏi trang 177 đến 179 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Soạn bài luyện nói: Tự sự kết hợp với nghị luận và miêu tả nội tâm

Tài liệu soạn bài luyện nói tự sự kết hợp với nghị luận và miêu tả nội tâm của ĐọcTàiLiệu giúp bạn thực hiện tốt các yêu cầu trang 179 SGK
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu