Soạn văn 9 bài 4

Tài liệu soạn văn 9 bài 4 (nằm trong chuyên mục soạn văn 9 tập 1 của Đọc tài liệu) với những hướng dẫn trả lời câu hỏi SGK Ngữ văn 9 và tổng kết các kiến thức quan trọng của từng bài học dưới đây sẽ giúp bạn:

  • Qua Chuyện người con gái Nam Xương, thấy được đức tính truyền thống và số phận oan trái của người phụ nữ Việt Nam dưới chế độ phong kiến, những thành công về nghệ thuật kể chuyện của tác giả.
  • Nắm được cách đẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp lời của một người hoặc một nhân vật.
  • Hiểu được một trong những cách quan trọng để phát triển từ vựng tiếng Việt là phát triển nghĩa của từ ngữ trên cơ sở nghĩa gốc của chúng.
  • Nắm được các tình huống và cách thức tóm tắt một văn bản tự sự.

Cùng tham khảo để soạn văn 9 tốt nhất.