Soạn văn 9 bài 4

9

Tài liệu soạn văn 9 bài 4 của ĐọcTàiLiệu giúp bạn trả lời tốt các câu hỏi trang 51 đến trang 59 SGK Ngữ văn 9 tập 1.

Bạn tìm tài liệu soạn văn 9 bài 4 để tham khảo? Không cần tìm nữa. Với những hướng dẫn trả lời câu hỏi SGK và tổng kết các kiến thức quan trọng của từng bài học dưới đây sẽ giúp bạn:

• Qua Chuyện người con gái Nam Xương, thấy được đức tính truyền thống và số phận oan trái của người phụ nữ Việt Nam dưới chế độ phong kiến, những thành công về nghệ thuật kể chuyện của tác giả.

• Nắm được cách đẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp lời của một người hoặc một nhân vật.

Hiểu được một trong những cách quan trọng để phát triển từ vựng tiếng Việt là phát triển nghĩa của từ ngữ trên cơ sở nghĩa gốc của chúng.

• Nắm được các tình huống và cách thức tóm tắt một văn bản tự sự.

Cùng tham khảo...

Hướng dẫn soạn văn 9 bài 4

Soạn bài Chuyện người con gái Nam Xương (Nguyễn Dữ)

Soạn bài Chuyện người con gái Nam Xương giúp bạn hoàn thành bài soạn chuyện người con gái Nam Xương tốt hơn

Soạn bài Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp

Soạn bài Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp của Đọc Tài Liệu giúp bạn ôn tập kiến thức và trả lời câu hỏi trang 53 đến 55 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Soạn bài Sự phát triển của từ vựng

Tài liệu soạn bài Sự phát triển của từ vựng giúp bạn nắm vững kiến thức và trả lời các câu hỏi tại trang 55 đến 57 SGK Ngữ văn 9 tập 1.

Soạn bài Luyện tập tóm tắt tác phẩm tự sự

Tài liệu soạn bài Luyện tập tóm tắt tác phẩm tự sự giúp bạn trả lời các câu hỏi trang 58 và trang 59 sách giáo khoa Ngữ văn 9 tập 1.

Bài 1 trang 51 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 1 trang 51 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Chuyện người con gái Nam Xương

Bài 2 trang 51 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 2 trang 51 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Chuyện người con gái Nam Xương

Bài 3 trang 51 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 3 trang 51 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Chuyện người con gái Nam Xương

Bài 4 trang 51 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 4 trang 51 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Chuyện người con gái Nam Xương

Bài 5 trang 51 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 5 trang 51 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Chuyện người con gái Nam Xương

Bài luyện tập trang 52 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Trả lời câu hỏi bài luyện tập trang 52 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Chuyện người con gái Nam Xương
Back to top