Bài 4

9

Bài 4: Trang 43 - 58 SGK

Sự phát triển của từ vựng

Qua bài soạn sự phát triển của từ vựng mà DOCTAILIEU cung cấp giúp cho các bạn học sinh hiểu được sự đa dạng và phong phú của hệ thống ngôn ngữ Tiếng Việt, giúp ích cho việc học tập và ôn luyện Ngữ văn cho các bạn.

Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp

Bài soạn cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp mà DOCTAILIEU sưu tầm dưới đây muốn chia sẻ đến các bạn với mong muốn các bạn có thêm kiến thức phân biệt giữa cách dẫn trực tiếp và gián tiếp trong mỗi bài văn, đáp ứng tốt nhất trong quá trình học tập và ôn luyện.

Chuyện người con gái Nam Xương (Trích Truyền kì mạn lục)

Bài chuyện người con gái Nam Xương được soạn đầy đủ và bám sát vào chương trình sách giáo khoa Ngữ văn lớp 9 tập 1, giúp các bạn có tài liệu học tập và ôn luyện tốt nhất.
Back to top