Soạn văn 9 bài 16

Tài liệu soạn văn 9 bài 16 (nằm trong chuyên mục soạn văn 9 tập 1 của Đọc tài liệu) với những hướng dẫn trả lời câu hỏi SGK Ngữ văn 9 và tổng kết các kiến thức quan trọng của từng bài học dưới đây sẽ giúp bạn:

  • Thấy được tinh thần phê phán sâu sắc xã hội cũ và niềm tin trong sáng vào sự xuất hiện tất yếu của cuộc sống mới qua Cố hương thấy được vị trí của hình tượng nhân vật "tôi", tác dụng của sự kết hợp nhiều phương thức biểu đạt trong việc thể hiện nội dung tư tương tác phẩm và xây dựng tính cách nhân vật
  • Tiếp tục thực hiện tốt yêu cầu ôn tập phần Tập làm văn đã nêu ở bài 15.
  • Nắm vững các nội dung cơ bản của cả ba phân (Văn, Tiếng Việt, Tập làm văn) trong sách giáo khoa Ngữ văn 9, tập một ; biết cách vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học một cách tổng hợp, toàn diện theo nội dung và cách thức kiểm tra, đánh giá mới.

Cùng tham khảo để soạn văn 9 tốt nhất.