Soạn văn 9 bài 16

9

Tài liệu soạn văn 9 bài 16 của ĐọcTàiLiệu giúp bạn trả lời tốt các câu hỏi trang 207 đến trang 228 SGK Ngữ văn 9 tập 1.

Bạn tìm tài liệu soạn văn 9 bài 16 để tham khảo? Không cần tìm nữa. Với những hướng dẫn trả lời câu hỏi SGK và tổng kết các kiến thức quan trọng của từng bài học dưới đây sẽ giúp bạn:

• Thấy được tinh thần phê phán sâu sắc xã hội cũ và niềm tin trong sáng vào sự xuất hiện tất yếu của cuộc sống mới qua Cố hương thấy được vị trí của hình tượng nhân vật "tôi", tác dụng của sự kết hợp nhiều phương thức biểu đạt trong việc thể hiện nội dung tư tương tác phẩm và xây dựng tính cách nhân vật

• Tiếp tục thực hiện tốt yêu cầu ôn tập phần Tập làm văn đã nêu ở bài 15.

• Nắm vững các nội dung cơ bản của cả ba phân (Văn, Tiếng Việt, Tập làm văn) trong sách giáo khoa Ngữ văn 9, tập một ; biết cách vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học một cách tổng hợp, toàn diện theo nội dung và cách thức kiểm tra, đánh giá mới.

Cùng tham khảo...

Hướng dẫn soạn văn 9 bài 16

Soạn bài Cố hương

Soạn bài Cố hương được biên soạn chi tiết nhất giúp bạn nắm vững kiến thức và trả lời câu hỏi đọc hiểu bài trang 218, 219 SGK Ngữ văn 9 tập 1.

Soạn bài Ôn tập phần tập làm văn lớp 9 (tiếp theo)

Hướng dẫn soạn bài Ôn tập phần tập làm văn lớp 9 (tiếp theo) giúp em nắm vững kiến thức và trả lời tốt các câu hỏi trang 220 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Bài 2 trang 219 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 2 trang 219 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Cố hương ngữ văn 9.

Bài 4 trang 218 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 4 trang 218 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Cố hương ngữ văn 9.

Bài 3 trang 218 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 3 trang 218 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Cố hương ngữ văn 9.

Bài 2 trang 218 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 2 trang 218 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Cố hương ngữ văn 9.

Bài 1 trang 218 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 1 trang 218 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Cố hương ngữ văn 9.
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu