Soạn văn 9 bài 11

9

Tài liệu soạn văn 9 bài 11 của ĐọcTàiLiệu giúp bạn trả lời tốt các câu hỏi trang 139 đến trang 151 SGK Ngữ văn 9 tập 1.

Muốn soạn văn 9 bài 11 tốt? Bạn đừng bỏ qua những bài viết dưới đây. Không chỉ hướng dẫn trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa, nội dung của các bài soạn của Đọc Tài Liệu còn giúp bạn nắm vững các kiến thức quan trọng của từng bài học:

• Thấy và hiểu được sự thống nhất giữa cảm hứng về thiên nhiên, vũ trụ và cảm hứng về lao động của tác giả đã tạo nên những hình ảnh đẹp tráng lệ, giàu màu sắc lãng mạn trong bài thơ Đoàn thuyền đánh cá.

Cảm nhận được những cảm xúc chân thành của nhân vật trữ tình - người cháu - và hình ảnh người bà giàu tình thương, giàu đức hi sinh trong bài thơ Bếp lửa. Thấy được nghệ thuật diễn tả cảm xúc thông qua hồi tưởng kết hợp miêu tả, tự sự, bình luận của tác giả trong bài thơ.

• Củng cố kiến thức về từ vựng đã học từ lớp 6 đến lớp 9: từ tượng thanh và từ tượng hình ; một số phép tu từ từ vựng (so sánh, ẩn dụ, nhân hoá, hoán dụ, nói quá, nói giảm nói tránh, điệp ngừ, chơi chữ).

• Hoạt động ngữ văn nắm được đặc điểm, khả năng miêu tả, biểu hiện phong phú của thể thơ tám chữ; bước đầu biết làm loại thơ này.

Cùng tham khảo...

Hướng dẫn soạn văn 9 bài 11

Soạn bài Đoàn thuyền đánh cá (Huy Cận)

Soạn bài Đoàn thuyền đánh cá của Đọc Tài Liệu giúp bạn nắm vững kiến thức và trả lời câu hỏi trang 142 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Soạn bài Bếp lửa (Bằng Việt)

Soạn bài Bếp lửa của Đọc Tài Liệu giúp bạn nắm vững kiến thức và trả lời câu hỏi trang 145 đến 146 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Soạn bài Tổng kết về từ vựng (tiếp theo - Bài 11 trang 146)

soạn bài tổng kết về từ vựng (tiếp theo - Bài 11 ) của Đọc Tài Liệu giúp bạn nắm vững kiến thức và trả lời câu hỏi trang 146 đến 147 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Soạn bài Tập làm thơ tám chữ

Soạn bài Tập làm thơ tám chữ của Đọc Tài Liệu giúp bạn nắm vững kiến thức và trả lời câu hỏi trang 149 đến 151 SGK Ngữ văn 9 tập 1
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu