Soạn văn 9 bài 8

9

Tài liệu soạn văn 9 bài 8 của ĐọcTàiLiệu giúp bạn trả lời tốt các câu hỏi trang 106 đến trang 117 SGK Ngữ văn 9 tập 1.

Bạn tìm tài liệu soạn văn 9 bài 8 để tham khảo? Không cần tìm nữa. Với những hướng dẫn trả lời câu hỏi SGK và tổng kết các kiến thức quan trọng của từng bài học dưới đây sẽ giúp bạn:

• Qua đoạn trích Thuý Kiều báo ân báo oán, hiểu được tấm lòng nhân nghĩa, cao thượng của Thuý Kiều và ước mơ công lí trong thời đại Nguyễn Du ; thấy được tài năng nghệ thuật xây dựng nhân vật của tác giả trong việc khắc hoạ tính cách qua ngôn ngữ đối thoại.

Nắm được cốt truyện Truyện Lục Vân Tiên. Qua đoạn thơ trích, hiểu được khát vọng cứu đời, giúp người của tác giả và phẩm chất của hai nhân vật : Lục Vân Tiên và Kiều Nguyệt Nga ; thấy được đặc trưng phương thức khắc hoạ tính cách nhân vật của Nguyễn Đình Chiểu.

• Hiểu được vai trò của yếu tố miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự.

Cùng tham khảo...

Hướng dẫn soạn văn 9 bài 8

Soạn bài Thúy Kiều báo ân báo oán (Trích Truyện Kiều)

Soạn bài Thúy Kiều báo ân báo oán của Đọc Tài Liệu giúp bạn nắm vững kiến thức và trả lời câu hỏi trang 108 SGK Ngữ văn 9 tập 1.

Soạn bài Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga

Soạn bài Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga của Đọc Tài Liệu giúp bạn nắm vững kiến thức và trả lời câu hỏi trang 115 SGK Ngữ văn 9 tập 1.

Soạn bài Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự

Soạn bài Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự của Đọc Tài Liệu giúp bạn nắm vững kiến thức và trả lời câu hỏi trang 117 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Bài 1 trang 108 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 1 trang 108 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Thúy Kiều báo ân báo oán

Bài 2 trang 108 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 2 trang 108 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Thúy Kiều báo ân báo oán

Bài 3 trang 108 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 3 trang 108 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Thúy Kiều báo ân báo oán

Bài 4 trang 108 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 4 trang 108 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Thúy Kiều báo ân báo oán

Bài 5 trang 108 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 5 trang 108 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Thúy Kiều báo ân báo oán

Bài luyện tập trang 109 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Trả lời câu hỏi bài luyện tập trang 109 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Thúy Kiều báo ân báo oán

Bài 1 trang 115 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 1 trang 115 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga
Back to top