Soạn bài Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

Xuất bản: 05/08/2020 - Tác giả:

Tài liệu soạn bài tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em của Đọc Tài Liệu sẽ giúp bạn nắm vững kiến thức bài học này.

Bài soạn Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em sẽ giúp các bạn nắm vững những kiến thức quan trọng của bài học này và gợi ý trả lời câu hỏi tại trang 35 và 36 SGK Ngữ văn 9 tập 1.

I. Kiến thức cơ bản

1. Hoàn cảnh sáng tác

- Văn bản “Tuyên bố thế giới về sự phát triển, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em” trích từ Tuyên bố của Hội nghị cấp cao thế giới về trẻ em họp tại Liên hợp quốc ngày 30-9-1990, in trong cuốn Việt Nam và các văn kiện quốc tế về quyền trẻ em.

2. Thể loại

- Văn bản nhật dụng: Nghị luận chính trị - xã hội

3. Bố cục

- Đoạn 1 (Từ đầu đến “những kinh nghiệm mới”): khẳng định quyền được sống, quyền được phát triển của mọi trẻ em trên Trái đất, kêu gọi nhân loại hãy quan tâm nhiều hơn đến điều này

- Đoạn 2 ( Sự thách thức): những thách thức cho sự phát triển của nhiều trẻ em trên thế giới

- Đoạn 3 ( Cơ hội): Những điều kiện thuận lợi để thế giới có thể đẩy mạnh việc quan tâm, chăm sóc trẻ em

- Đoạn 4 (Nhiệm vụ): Nhiệm vụ cụ thể từng quốc gia vè cả cộng đồng cần làm vì sự sống còn, quyền được bảo về và phát triển của trẻ em

4. Giá trị nội dung

- Văn bản cho thấy được thực trạng về cuộc sống của trẻ em trên thế giới hiện nay và tầm quan trọng của việc bảo vệ và chăm sóc trẻ em

5. Giá trị nghệ thuật

- Văn bản được trình bày chặt chẽ khoa học và vô cùng hợp lí, toàn diện về các vấn đề được nêu ra

Xem thêm: Tóm tắt Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

II. Gợi ý trả lời câu hỏi SGK

Hướng dẫn trả lời câu hỏi phần đọc - hiểu văn bản trang 35 và phần luyện tậm trang 36 sách giáo khoa Ngữ văn 9 tập 1.

Đọc - Hiểu văn bản

Câu 1 - Trang 35 sgk Ngữ văn 9 tập 1

Văn bản này (gồm 17 mục) được bố cục thành mấy phần? Phân tích tính hợp lí, chặt chẽ của bố cục văn bản

Trả lời

Văn bản gồm 17 đoạn, có bố cục chặt chẽ, hợp lí.

a) Mục 1, 2: Khẳng định quyền được sống, được phát triển của mọi trẻ em trên thế giới; kêu gọi toàn nhân loại hãy quan tâm đến vấn đề này.

b) Sự thách thức (mục 3 - mục 7): Nêu những dẫn chứng, những số liệu về cuộc sống bất hạnh đói nghèo, bệnh tật, tình trạng rơi vào hiếm hoạ của rất nhiều trẻ em trên thế giới hiện nay.

c) Cơ hội (mục 8 - mục 9): Khẳng định những thuận lợi cơ bản để cộng đồng quốc tế có thể đẩy mạnh việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em.

d) Nhiệm vụ (mục 10 - mục 17): Xác định nhiệm vụ cụ thể mà các quốc gia và cả cộng đồng quốc tế cần làm vì sự sống còn, phát triển của trẻ em. Những nhiệm vụ này được nêu lên một cách hợp lí và cấp bách trên tình hình thực tế.

Câu 2 - Trang 35 sgk Ngữ văn 9 tập 1

Ở phần Sự thách thức, bản Tuyên bố đã nên lên thực tế cuộc sống của trẻ em trên thế giới ra sao?

Trả lời

Tình trạng cuộc sống bất hạnh về nhiều mặt, bị rơi vào hiếm hoa của rất nhiều trẻ em trên thế giới hiện nay được phân tích và chứng minh:

- Vô số trẻ em khắp nơi trên thế giới trở thành nạn nhân của chiến tranh, bạo lực, nạn phân biệt chủng tộc, sự xâm lược, chiếm đóng của nước ngoài, bị tàn tật, bị đối xử tàn nhẫn.

- Chúng phải chịu đựng những thảm hoạ của đói nghèo, tình trạng vô gia cư, dịch bệnh, mù chữ, môi trường xuống cấp

- Nhiều trẻ em chết mỗi ngày do suy dinh dưỡng, bệnh tật do thiếu nước sạch, thiếu vệ sinh và tệ nạn ma túy.

Câu 3 - Trang 35 sgk Ngữ văn 9 tập 1

Qua phần Cơ hội, em thấy việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong bối cảnh thế giới hiện nay có những điều kiện thuận lợi gì?

Trả lời

Khẳng định những thuận lợi cơ bản, những cơ hội để quốc tế đẩy mạnh việc chăm sóc và bảo vệ trẻ em:

- Sự liên kết các nước giúp có đủ phương tiện và kiến thức để bảo vệ trẻ em. Công ước về quyền trẻ em tạo ra một cơ hội mới.

- Sự hợp tác và đoàn kết quốc tế có khả năng đạt kết quả cụ thể trên nhiều lĩnh vực: kinh tế, bảo vệ môi trường, ngăn chặn bệnh tật, việc chuyển tài nguyên to lớn của những cố gắng giải trừ quân bị sang việc tăng cường phúc lợi cho trẻ em.

- Phong trào chăm sóc và bảo vệ trẻ em, những nhà mở, nhà tình thương, trại trẻ em đường phố... khắp nước ta đã nói lên sự quan tâm của xã hội, sự nhận thức và tham gia tích cực của nhiều tổ chức xã hội, đoàn thể, cá nhân... để chăm sóc và bảo vệ trẻ em một cách thiết thực và có hiệu quả.

Câu 4 - Trang 35 sgk Ngữ văn 9 tập 1

Phần Nhiệm vụ bản tuyên bố đã nêu lên khá nhiều điểm mà từng quốc gia và cả cộng đồng quốc tế cần phải nỗ lực phối hợp hành động. Hãy phân tích tính chất toàn diện của nội dung phần này?

Trả lời

Bảy nhiệm vụ (mục 10 – mục 16) trong Tuyên bố được xác định trên cơ sở tình trạng thực tế về cuộc sống của trẻ em - hiện nay trên thế giới và những cơ hội được khẳng định ở phần trước.

Bản Tuyên bố đã nêu ra những số liệu và những yêu cầu cụ thể, xác định nhiều nhiệm vụ cấp thiết của cộng đồng quốc tế và mỗi quốc gia về các vấn đề:

- Tăng cường sức khỏe và chế độ dinh dưỡng cho trẻ em.

- Quan tâm chăm sóc hàng đầu số trẻ tàn tật, có hoàn cảnh sống đặc biệt khó khăn.

- Bảo vệ, giáo dục, chăm sóc trẻ em gái, các bà mẹ, bảo đảm quyền bình đăng nam nữ.

- Chuẩn bị cho trẻ có một cuộc sống tốt đẹp, có giá trị về các mặt tinh thần, văn hoá, đời sống. Cụ thể là quyền được học tập, chống nạn mù chữ

- Giúp đỡ các bà mẹ sinh nở an toàn khi mang thai và sinh đẻ, không chết bà mẹ và thai nhi.

- Tạo cho trẻ em mồ côi có cơ hội tìm biết lại lịch của mình, có cảm giác an toàn nơi mình nương tựa, chuẩn bị cho các em một cuộc sống có trách nhiệm và tự lập khi đến tuổi trưởng thành.

Câu 5 - Trang 35 sgk Ngữ văn 9 tập 1

Qua bản Tuyên bố, em nhận thức như thế nào về tầm quan trọng của vấn đề bảo vệ, chăm sóc trẻ em, về sự quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với vấn đề này?

Trả lời

Qua bản Tuyên bố, có thể thấy vấn đề bảo vệ, chăm sóc trẻ em, về sự quan tâm của cộng đồng quốc tế là rất quan trọng:

Bảo vệ quyền lợi, chăm lo đến sự phát triển của trẻ em giữ vai trò cực kì quan trọng trong việc xây dựng một xã hội tiến bộ. Đây cũng là vấn đề được Cộng đồng quốc tế đặc biệt quan tâm vì nó liên quan trực tiếp đến tương lai của toàn nhân loại. Những chủ trương, chính sách, những hành động cụ thể đối với việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong một quốc gia thể hiện được mức độ phát triển của quốc gia đó. Những nhiệm vụ và hành động về vấn đề bảo vệ, chăm sóc trẻ em của cộng đồng quốc tế thể hiện được sự tiến bộ của nền văn minh nhân loại.

Tham khảo thêm

[ĐỪNG SAO CHÉP] - Bài viết này chúng tôi chia sẻ với mong muốn giúp các bạn tham khảo, góp phần giúp cho bạn có thể để tự soạn bài tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em một cách tốt nhất. "Trong cách học, phải lấy tự học làm cố" - Chỉ khi bạn TỰ LÀM mới giúp bạn HIỂU HƠN VỀ BÀI HỌC và giúp bạn LUÔN ĐẠT ĐƯỢC KẾT QUẢ CAO.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM