Bài 5 trang 35 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Xuất bản ngày 01/06/2020 - Tác giả: Giangdh

Trả lời câu hỏi bài 5 trang 35 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

Tài liệu hướng dẫn trả lời câu hỏi bài 5 trang 35 SGK Ngữ văn 9 tập một phần trả lời câu hỏi mục đọc - hiểu, soạn bài Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em chi tiết và đầy đủ nhất.

Đề bài

Qua bản Tuyên bố, em nhận thức như thế nào về tầm quan trọng của vấn đề bảo vệ, chăm sóc trẻ em, về sự quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với vấn đề này?

Trả lời bài 5 trang 35 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Tham khảo câu trả lời

Trả lời chi tiết

Tầm quan trọng của vấn đề bảo vệ, chăm sóc trẻ em, về sự quan tâm  của cộng đồng quốc tế đối với vấn đề này:

- Bảo vệ quyền lợi, chăm lo đến sự phát triển của trẻ em là một trong những nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng hàng đầu của từng quốc gia và của cộng đồng quốc tế. Đây là vấn đề liên quan trực tiếp đến tương lai của một đất nước, của toàn nhân loại.

- Qua những chủ trương, chính sách, qua những hành động cụ thể đối với việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em mà ta nhận ra trình độ văn minh của một xã hội.

- Vấn đề bảo vệ, chăm sóc trẻ em đang được cộng đồng quốc tế dành sự quan tâm thích đáng với các chủ trương, nhiệm vụ đề ra có tính cụ thể, toàn diện.

Trả lời ngắn gọn

Qua bản Tuyên bố, có thể thấy vấn đề bảo vệ, chăm sóc trẻ em, về sự quan tâm của cộng đồng quốc tế là rất quan trọng:

Bảo vệ quyền lợi, chăm lo đến sự phát triển của trẻ em giữ vai trò cực kì quan trọng trong việc xây dựng một xã hội tiến bộ. Đây cũng là vấn đề được Cộng đồng quốc tế đặc biệt quan tâm vì nó liên quan trực tiếp đến tương lai của toàn nhân loại. Những chủ trương, chính sách, những hành động cụ thể đối với việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong một quốc gia thể hiện được mức độ phát triển của quốc gia đó. Những nhiệm vụ và hành động về vấn đề bảo vệ, chăm sóc trẻ em của cộng đồng quốc tế thể hiện được sự tiến bộ của nền văn minh nhân loại.

Ghi nhớ

Đây là đoạn trích Tuyên bố của hội nghị cấp cao thế giới về trẻ em họp tại Liên hợp quốc ngày 30-9-1990. Tiếp theo sau đoạn trích, bản Tuyên bố còn phần Cam kết và phần Những bước tiếp theo khẳng định quyết tâm và nêu ra một chương trình cùng các bước cụ thể phải làm.

Bản Tuyên bố ra đời vào cuối thế kỉ XX, liên quan đến vấn đề bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Điều kiện thuận lợi cho nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ trẻ em là sự phát triển của khoa học kĩ thuật, sự tăng trưởng kinh tế chung, tính hợp tác giữa các quốc gia trên thế giới được củng cố, mở rộng. Tuy nhiên, bên cạnh đó có nhiều vấn đề đặt ra như trong phần Thách thức mà bản Tuyên bố đã nêu.

------------------

Trên đây là gợi ý trả lời câu hỏi bài 5 trang 35 SGK ngữ văn 9 tập 1 được Đọc tài liệu biên soạn chi tiết giúp các em soạn bài Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em trong chương trình soạn văn 9 tốt hơn trước khi đến lớp.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM