Trong một cung phản xạ, xung thần kinh chỉ truyền theo một chiều từ cơ quan thụ

27/11/2020 1,101

Câu Hỏi:
Trong một cung phản xạ, xung thần kinh chỉ truyền theo một chiều từ cơ quan thụ cảm đến cơ quan đáp ứng vì
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Sự chuyển giao xung thần kinh qua xináp nhờ chất trung gian hóa học chỉ theo một chiều.
Không có sự chuyển giao ngược lại do màng sau xinap không có các bóng xinap và màng trước xinap không có các thụ thể cho chất trung gian gắn vào.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X