Trong một cung phản xạ, xung thần kinh chỉ truyền theo một chiều từ cơ quan thụ

Xuất bản: 27/11/2020 - Cập nhật: 27/10/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Trong một cung phản xạ, xung thần kinh chỉ truyền theo một chiều từ cơ quan thụ cảm đến cơ quan đáp ứng vì

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Sự chuyển giao xung thần kinh qua xináp nhờ chất trung gian hóa học chỉ theo một chiều.
Không có sự chuyển giao ngược lại do màng sau xinap không có các bóng xinap và màng trước xinap không có các thụ thể cho chất trung gian gắn vào.

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Quan sát hình dưới đây và cho biết cung phản xạ tự vệ ở người gồm các thành phần nào?

1 cung phản xạ gồm các thành phần: cơ quan thụ cảm (trong ví dụ trên là thụ quan đau); đường dẫn truyền (đường cảm giác; đường vận động); cơ quan phân tích (tủy sống); cơ quan phản ứng (cơ co ngón tay).

Cung phản xạ diễn ra theo trật tự nào ?

Cung phản xạ diễn ra theo trật tự: Thụ thể hoặc cơ quan thụ cảm → hệ thần kinh → cơ tuyến. Cơ quan thụ cảm tiếp nhận kích thích sau đó truyền tới hệ thần kinh ( cơ quan phân tích tổng hợp thông tin để quyết định mức độ kích thích) sau đó thông tin được truyền tới cơ hoặc tuyến để phản ứng lại với kích .....

Một cung phản xạ được xây dựng từ bao nhiêu yếu tố ?

Một cung phản xạ được xây dựng từ 5 yếu tố 

+ Cơ quan thụ cảm.

+ 3 nơron (hướng tâm, trung gian, li tâm).

+ Cơ quan trả lời (còn gọi là cơ quan phản ứng).

Một cung phản xạ dây gồm đầy đủ các thành phần sau:

Một cung phản xạ dây gồm đầy đủ các thành phần sau: noron hướng tâm, noron li tâm, noron trung gian, cơ quan thụ cảm, cơ quan phản ứng.

Thành phần cấu trúc nào không có trong cung phản xạ điều hòa hoạt động tim?

Thành phần cấu trúc vỏ não không có trong cung phản xạ điều hòa hoạt động tim.

Sự lan truyền của xung thần kinh là sự lan truyền của:

Sự lan truyền của xung thần kinh là sự lan truyền của điện thế hoạt động

Xung thần kinh xuất hiện

Xung thần kinh xuất hiện khi điện thế hoạt động xuất hiện.

Phản xạ nào dưới đây không có sự tham gia của hệ thống tín hiệu thứ hai

Hệ thống tín hiệu thứ hai (tín hiệu ngôn ngữ) bao gồm những kích thích là lời nói và chữviết cùng hệ thống với những đường liên hệ thần kinh tạm thời trên vỏ não do loại kích thích này gây nên.

Đường dẫn truyền các hoạt động chủ động (cung phản xạ kĩ năng, kĩ xảo):

Đường dẫn truyền các hoạt động chủ động (cung phản xạ kĩ năng, kĩ xảo): Cầu não

Cung phản xạ tiền đình đi ở bó dọc giữa:

Cung phản xạ tiền đình đi ở bó dọc giữa dải Rei

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X