Quan sát hình dưới đây và cho biết cung phản xạ tự vệ ở người gồm các thành phần

Xuất bản: 27/11/2020 - Cập nhật: 04/08/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Quan sát hình dưới đây và cho biết cung phản xạ tự vệ ở người gồm các thành phần nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

1 cung phản xạ gồm các thành phần: cơ quan thụ cảm (trong ví dụ trên là thụ quan đau); đường dẫn truyền (đường cảm giác; đường vận động); cơ quan phân tích (tủy sống); cơ quan phản ứng (cơ co ngón tay).

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Trong một cung phản xạ, xung thần kinh chỉ truyền theo một chiều từ cơ quan thụ cảm đến cơ quan đáp ứng vì

Sự chuyển giao xung thần kinh qua xináp nhờ chất trung gian hóa học chỉ theo một chiều.
Không có sự chuyển giao ngược lại do màng sau xinap không có các bóng xinap và màng trước xinap không có các thụ thể cho chất trung gian gắn vào.

Cung phản xạ diễn ra theo trật tự nào ?

Cung phản xạ diễn ra theo trật tự: Thụ thể hoặc cơ quan thụ cảm → hệ thần kinh → cơ tuyến. Cơ quan thụ cảm tiếp nhận kích thích sau đó truyền tới hệ thần kinh ( cơ quan phân tích tổng hợp thông tin để quyết định mức độ kích thích) sau đó thông tin được truyền tới cơ hoặc tuyến để phản ứng lại với kích thích

Một cung phản xạ được xây dựng từ bao nhiêu yếu tố ?

Một cung phản xạ được xây dựng từ 5 yếu tố 

+ Cơ quan thụ cảm.

+ 3 nơron (hướng tâm, trung gian, li tâm).

+ Cơ quan trả lời (còn gọi là cơ quan phản ứng).

Một cung phản xạ dây gồm đầy đủ các thành phần sau:

Một cung phản xạ dây gồm đầy đủ các thành phần sau: noron hướng tâm, noron li tâm, noron trung gian, cơ quan thụ cảm, cơ quan phản ứng.

Thành phần cấu trúc nào không có trong cung phản xạ điều hòa hoạt động tim?

Thành phần cấu trúc vỏ não không có trong cung phản xạ điều hòa hoạt động tim.

Đường dẫn truyền các hoạt động chủ động (cung phản xạ kĩ năng, kĩ xảo):

Đường dẫn truyền các hoạt động chủ động (cung phản xạ kĩ năng, kĩ xảo): Cầu não

Cung phản xạ tiền đình đi ở bó dọc giữa:

Cung phản xạ tiền đình đi ở bó dọc giữa dải Rei

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X