Ta có (x - 1)(x - 2)(x + 4)(x + 5) - 27 = (x2 + 3x + a)(x2 + 3x + b) với a, b là

30/11/2020 158

Câu Hỏi:
Ta có (x - 1)(x - 2)(x + 4)(x + 5) - 27 = (${x}^{2}$ + 3x + a)(${x}^{2}$ + 3x + b) với a, b là các số nguyên. Khi đó a + b bằng
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Gọi T = (x - 1)(x - 2)(x + 4)(x + 5) - 27
= [(x - 1)(x + 4)].[(x - 2)(x + 5)] - 27
= (${x}^{2}$ + 3x - 4).(${x}^{2}$ + 3x - 10) - 27
Đặt ${x}^{2}$ + 3x - 7 = t
Từ đó ta có T = (t - 3)(t + 3) - 27 = ${t}^{2}$
- 9 - 27 = ${t}^{2}$
- 36 = (t - 6)(t + 6)
Thay t = ${x}^{2}$ + 3x - 7 ta được
T = (${x}^{2}$ + 3x - 7 - 6)( ${x}^{2}$ + 3x - 7 + 6)
= (${x}^{2}$ + 3x - 13)( ${x}^{2}$ + 3x - 1) suy ra a = -13; b = -1 => a + b = -14

Đáp án cần chọn là: D

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 8 mới nhất

X