Quyền nào dưới đây thể hiện dân chủ trong lĩnh vực văn hóa

10/11/2020 355

Câu Hỏi:
Quyền nào dưới đây thể hiện dân chủ trong lĩnh vực văn hóa
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd 11 mới nhất

X