Quyền nào dưới đây của công dân thể hiện dân chủ trong lĩnh vực xã hội?

10/11/2020 276

Câu Hỏi:
Quyền nào dưới đây của công dân thể hiện dân chủ trong lĩnh vực xã hội?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd 11 mới nhất

X