Quyền nào dưới đây của công dân thể hiện dân chủ trong lĩnh vực xã hội?

Xuất bản: 10/11/2020 - Cập nhật: 03/11/2023 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Quyền nào dưới đây của công dân thể hiện dân chủ trong lĩnh vực xã hội?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Quyền được hưởng bảo hiểm xã hội của công dân thể hiện dân chủ trong lĩnh vực xã hội.
Nội dung cơ bản của dân chủ trong lĩnh vực xã hội
- Quyền lao động
- Quyền bình đẳng nam nữ.
- Quyền được hưởng an toàn và bảo hiểm XH.
- Quyền được hưởng chế độ bảo vệ sức khỏe.
- Quyền được bảo vệ về mặt vật chất và tinh thần khi không còn khả năng lao động.
- Quyền bình đẳng về nghĩa vụ và quyền lợi, về cống hiến và hưởng thụ của các thành viên trong xã hội.
- Công dân có nghĩa vụ tham gia vào các phong trào xã hội ở địa phương, cơ quan, trường học,..

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd 11 mới nhất

X