Dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ

Xuất bản: 10/11/2020 - Cập nhật: 04/08/2023 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Quyền nào dưới đây thể hiện dân chủ trong lĩnh vực văn hóa

Quyền được đảm bảo về mặt tinh thần khi không còn khả năng lao động

Hành vi nào dưới đây thể hiện dân chủ trong lĩnh vực văn hóa?

Hành vi thể hiện dân chủ trong lĩnh vực văn hóa là Anh B tham gia vào các lệ hội ở địa phương. Vì dân chủ trong lĩnh vực văn hóa là thực hiện quyền làm chủ của công dân trong lĩnh vực văn hóa. Cụ thể như sau:

  • Quyền được thma gia vào đời sống văn hóa
  • Quyền được hưởng các lợi ích từ sáng tạo văn hóa, nghệ thuật của chính mình
  • Quyền được sáng tác, phê bình văn học, nghệ thuật
  • Dân chủ trong lĩnh vực văn hóa còn thể hiện ở việc giải phóng con người khỏi những thiên kiến lạc hậu, loại bỏ mọi sự áp bức về tinh thần và đưa văn hóa đến cho mọi người.

đề trắc nghiệm gdcd 11 mới nhất

X