Trắc nghiệm GDCD 11 bài 10: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

Đề trắc nghiệm GDCD 11 bài 10 Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 10 GDCD lớp 11 có đáp án giúp bạn ôn tập tốt hơn.

Câu 1. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ
Câu 2. Dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ
Câu 3. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa gắn liền với
Câu 4. Một trong những nội dung của dân chủ trong lĩnh vực chính trị được thể hiện ở:
Câu 5. Quyền nào dưới đây là một trong những nội dung của dân chủ trong lĩnh vực chính trị?
Câu 6. Quyền lao động thể hiện dân chủ trong lĩnh vực nào dưới đây?
Câu 7. Quyền phê bình văn học thể hiện dân chủ trong lĩnh vực
Câu 8. Quyền nào dưới đây của công dân thể hiện dân chủ trong lĩnh vực xã hội?
Câu 9. Khẳng định nào dưới đây không đúng về nội dung của dân chủ trong lĩnh vực chính trị?
Câu 10. Quyền nào dưới đây thể hiện dân chủ trong lĩnh vực văn hóa
Câu 11. Khẳng định nào dưới đây đúng về nội dung dân chủ trong lĩnh vực văn hóa?
Câu 12. Hành vi nào dưới đây thể hiện dân chủ trong lĩnh vực văn hóa?
Câu 13. Trong buổi họp thôn, bác A tham gia góp ý kiến về việc xây dựng đường bê tông của thôn mình. Vậy, bác A đã thực hiện hình thức dân chủ nào dưới đây?
Câu 14. A đã 18 tuổi, A rất vui mừng vì đây là lần đầu mình được cầm lá phiếu đi bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp. Vậy A đã thực hiện hình thức dân chủ nào dưới đây?
Câu 15. Thấy anh Y đang chặt trộm gỗ ở rừng phòng hộ, X liền tố cáo anh Y,vậy X đang thực hiện quyền dân chủ trong lĩnh vực nào dưới đây?
Câu 16. A là học sinh trường THPT đã tham gia cuộc thi sáng tác thơ văn trên báo Hoa học trò và đạt giải nhất. Vậy A đã tham gia xây dựng nền dân chủ XHCN ở lĩnh vực nào dưới đây?
Câu 17. "Bà mẹ khi mang thai, trẻ em đều được tiêm vắc xin phòng bệnh miễn phí" là thể hiện của nội dung dân chủ trong lĩnh vực nào dưới đây?
Câu 18. Phường H chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách là thể hiện dân chủ ở lĩnh vực nào sau đây?
Câu 19. Hành vi nào dưới đây thể hiện dân chủ trong lĩnh vực văn hóa?
Câu 20. Trong lần sửa đổi Hiến pháp 2013, nhân dân được tham gia góp ý xây dựng sửa đổi, bổ sung Hiến pháp. Việc làm này của nhân dân được thực hiện thông qua hình thức dân chủ nào dưới đây?
Câu 21. Đầu năm học các bạn học sinh lớp 10 được cô giáo chủ nhiệm hướng dẫn bầu lớp trưởng, bí thư, tổ trưởng. Vậy các bạn đã thực hiện hình thức dân chủ nào dưới đây?
Câu 22. Nhân dân thôn X tổ chức cuộc họp toàn dân trong đó có nội dung thảo luận về việc tu sửa đường giao thông liên xóm. Trong trường hợp này nhân dân thôn X thực thi hình thức dân chủ nào sau đây?
Câu 23. Vào đầu mỗi năm học, học sinh thường tham gia thực hiện hình thức dân chủ trực tiếp trong việc bầu cử
Câu 24. Bạn K cho rằng học sinh lớp 11 thì không được hưởng quyền dân chủ trong lĩnh vực chính trị vì chưa đủ 18 tuổi. Em sẽ lựa chọn phương án nào sau đây để giúp K hiểu rõ hơn về quyền dân chủ trong lĩnh vực chính trị ?
Câu 25. H có giọng hát hay nên bạn muốn tham gia hội thi văn nghệ do trường tổ chức, nhưng mẹ H nhất định không đồng ý vì sợ ảnh hưởng đến học tâp. Theo em, mẹ H đã vi phạm quyền dân chủ nào sau đây của công dân?
Câu 26. Việc nhân dân được đóng góp ý kiến, xây dựng các văn bản pháp luật là hình thức dân chủ nào sau đây?
Câu 27. Việc nhân dân tự quản, xây dựng và thực hiện các qui ước, hương ước phù hợp với pháp luật là hình thức dân chủ nào sau đây?
Câu 28. Việc nhà nước lấy ý kiến người dân thông qua việc tổ chức trưng cầu ý dân là hình thức dân chủ nào sau đây?
Câu 29. Việc thực hiện quyền lực nhà nước thông qua bầu cử là hình thức dân chủ nào sau đây?
Câu 30. Hãy chỉ ra đâu là hình thức dân chủ gián tiếp trong những hình thức dân chủ dưới đây?
Câu 31. Công dân tham gia khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế là được thực hiện quyền dân chủ trong lĩnh vực nào sau đây?
Câu 32. N tham gia góp ý dự thảo Hiến pháp là việc làm thể hiện dân chủ trong lĩnh vực chính trị, việc làm đó đảm bảo quyền nào dưới đây?
Câu 33. A tham gia biểu quyết các vấn đề quan trọng khi nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân là thể hiện quyền nào dưới đây?
Câu 34. K đang là học sinh lớp 11 nên không thực hiện được quyền dân chủ nào dưới đây?
Câu 35. Bạn A là học sinh lớp 11 nhưng thường có bài đăng trên báo. Vậy A đã thực hiện hình thức dân chủ nào dưới đây?
Câu 36. Chị Y là Đại biểu hội đồng nhân dân xã X đã trình bày ý kiến của nhân dân xã mình về vấn đề môi trường trong cuộc họp hội đồng nhân dân xã, chị Y đã thực hiện hình thức dân chủ nào sau đây?
Câu 37. Bà con nhân dân khu phố 1 phường N họp bàn xây dựng quy ước khu phố là thực hiện hình thức dân chủ nào sau đây?
Câu 38. Ông A có 2 người con, một trai và một gái. Người con trai đã có việc làm ổn định, cô con gái đang chuẩn bị thi đại học. Ông A cho rằng con gái không cần học nhiều, nên ông không đồng ý cho con gái thi đại học mà bắt ở nhà lấy chồng. Theo em, ông A đã
Câu 39. Vô tình đọc được bài thơ trong nhật kí của B, D đã chép lại nội dung và gửi cho báo X với tên của mình. Báo X đăng bài thơ đó. B phát hiện sự việc nên đã nhờ Y đánh D. Trong trường hợp này, những ai đã vi phạm quyền dân chủ của công dân trong lĩnh vực văn hoá?
Câu 40. Bạn M thường xuyên đọc và chia sẻ các thông tin trên mạng xã hội. Khi đọc được thông tin trên một trang cá nhân có nội dung Việt Nam chuẩn bị đổi tiền, M đã nhanh chóng chia sẻ và còn kể lại cho nhiều người khác nghe. Nếu là bạn của M em sẽ

đáp án Trắc nghiệm GDCD 11 bài 10: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 21A
Câu 2ACâu 22A
Câu 3BCâu 23B
Câu 4ACâu 24A
Câu 5CCâu 25B
Câu 6DCâu 26B
Câu 7ACâu 27B
Câu 8BCâu 28B
Câu 9CCâu 29A
Câu 10ACâu 30B
Câu 11ACâu 31B
Câu 12DCâu 32B
Câu 13ACâu 33B
Câu 14ACâu 34A
Câu 15BCâu 35B
Câu 16CCâu 36B
Câu 17DCâu 37A
Câu 18DCâu 38C
Câu 19BCâu 39D
Câu 20ACâu 40D

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Các đề khác

X