Quyền phê bình văn học thể hiện dân chủ trong lĩnh vực

Xuất bản: 10/11/2020 - Cập nhật: 10/11/2020 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Quyền phê bình văn học thể hiện dân chủ trong lĩnh vực

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd 11 mới nhất

X