Trắc nghiệm GDCD 11 bài 14: Chính sách quốc phòng an ninh

Đề trắc nghiệm GDCD 11 bài 14 Chính sách quốc phòng an ninh gồm các câu hỏi trắc nghiệm bài 14 GDCD lớp 11 có đáp án giúp bạn ôn tập tốt hơn.

Câu 1. Nền quốc phòng và an ninh nước ta là
Câu 2. Lực lượng nòng cốt để bảo vệ Tổ quốc là
Câu 3. Ý thức trách nhiệm của công dân đôi với chính sách quốc phòng và an ninh thể hiện ở việc:
Câu 4. Kết hợp quốc phòng với an ninh, đó là kết hợp sức mạnh của
Câu 5. Pháp luật quy định củng cố quốc phòng, bảo vệ an ninh quốc gia là nhiệm vụ của
Câu 6. Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc là một trong các nội dung của chính sách?
Câu 7. Nội dung nào dưới đây đúng khi nói về sức mạnh dân tộc?
Câu 8. Sức mạnh của khoa học và công nghệ, sức mạnh của các lực lượng tiến bộ và cách mạng trên thế giới là
Câu 9. Nghĩa vụ của công dân đối với chính sách quốc phòng và an ninh thể hiện ở việc:
Câu 10. Yếu tố có ý nghĩa quyết định sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết dân tộc là ?
Câu 11. Anh trai của H có giấy gọi nhập ngũ nhưng bố mẹ của H không muốn con đi bộ đội nên đã bàn với nhau tìm cách cho con ở lại. Biết được điều này H nên ứng xử theo cách nào dưới đây để thực hiện trách nhiệm công dân của mình?
Câu 12. Việc làm nào dưới đây không thực hiện đúng nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc?
Câu 13. Quốc phòng an ninh có vai trò như thế nào trong thời bình?
Câu 14. Thế trận của quốc phòng và an ninh là
Câu 15. A 20 tuổi, có tên trong danh sách gọi nhập ngũ của địa phương năm 2019. Bố và mẹ A không muốn cho con trai thực hiện nghĩa vụ vì A đang làm cho công ty B với thu nhập khá cao nên đã "xin" cho A được miễn nhập ngũ. Trong trường hợp này, việc làm của bố và mẹ A là
Câu 16. Thấy người lạ vào xóm của mình phát tài liệu và tuyên truyền về tôn giáo lạ, K đã báo cho chính quyền đại phương. Việc làm của K là
Câu 17. Bạn K, 17 tuổi đang học lớp 11 đã tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự tại địa phương là thực hiện tốt quy định của pháp luật về lĩnh vực
Câu 18. Đảng và Nhà nước ta kêu gọi toàn thể nhân dân Việt Nam và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới đấu tranh phản đối việc Trung Quốc hạ đặt trái phép Giàn khoan 981 trên vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam vào năm 2014. Việc làm đó đã
Câu 19. Ông D là cán bộ xã nhưng ông lại không muốn con trai mình phải thực hiện đăng kí nghĩa vụ quân sự. Nếu là người thân trong gia đình ông D, em sẽ khuyên ông D như thế nào trong các cách sau đây?
Câu 20. Anh C tích cực tham gia vào hoạt động bảo vệ an ninh tại thôn xóm mình. Điều này thể hiện trách nhiệm nào dưới đây của công dân?
Câu 21. N phát hiện một nhóm người lợi dụng việc góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp để tuyên truyền chống phá Nhà nước. N cần chọn cách làm nào dưới đây?
Câu 22. Anh B có hành vi cấu kết với người nước ngoài, phát tán tài liệu nói xấu Nhà nước. Hành vi của B đã vi phạm nội dung nào sau đây?
Câu 23. Sắp đến ngày thực hiện lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, N bàn với mẹ đưa cho X một khoản tiền để làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe nhằm trốn nghĩa vụ quân sự. Thấy thế mẹ N đã từ chối và phân tích cho con hiểu đó là suy nghĩ sai trái, vi phạm
Câu 24. Nam thanh niên đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự là nội dung cơ bản của pháp luật về lĩnh vực nào sau đây?
Câu 25. Nhiều người dân quê em rất bức xúc trước việc Trung Quốc có những hành vi xâm phạm chủ quyền vùng biển nước ta. Họ đã lên nhiều kế hoạch hành động phản đối việc làm này. Em phản đối việc làm nào trong các việc làm sau?
Câu 26. Độ tuổi gọi nhập ngũ trong thời bình ở nước ta là
Câu 27. Phát hiện K bắt trộm chó nhà mình nên V rủ thêm H và G đến hỗ trợ và đánh K, trói lại tra khảo. Việc làm này của K là
Câu 28. Bạn K, 17 tuổi đang học lớp 11 đã tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự tại địa phương. Việc làm này của K là
Câu 29. Đảng và Nhà nước ta kêu gọi toàn thể nhân dân Việt Nam và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới đấu tranh phản đối việc khủng bố và chiến tranh phi nghĩa. Việc làm đó đã thể hiện
Câu 30. Vì cha mẹ không muốn cho Q đi bộ đội, nên mẹ Q đã đưa cho ông P một khoản tiền để lo lót cho ông T là cán bộ quân sự địa phương để loại Q ra khỏi danh sách trúng tuyển. Trong trường hợp này, những ai đã vi phạm chính sách quốc phòng và an ninh của Đảng và Nhà nước ta?

đáp án Trắc nghiệm GDCD 11 bài 14: Chính sách quốc phòng an ninh

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 16C
Câu 2DCâu 17C
Câu 3BCâu 18A
Câu 4ACâu 19A
Câu 5CCâu 20D
Câu 6CCâu 21D
Câu 7ACâu 22A
Câu 8BCâu 23B
Câu 9CCâu 24C
Câu 10ACâu 25B
Câu 11BCâu 26B
Câu 12BCâu 27D
Câu 13CCâu 28A
Câu 14ACâu 29B
Câu 15DCâu 30B

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Các đề khác

X