Trắc nghiệm GDCD 11 bài 13 có đáp án

Đề trắc nghiệm GDCD 11 bài 13 Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học gồm 78 câu hỏi trắc nghiệm bài 13 GDCD lớp 11 có đáp án giúp bạn ôn tập tốt hơn.

Câu 1. Nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo ở nước ta là
Câu 2. Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục nhằm
Câu 3. Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách giáo dục và đào tạo ở nước ta là
Câu 4. Nhà nước huy động mọi nguồn lực để phát triển giáo dục và đào tạo là thực hiện nội dung của phương hướng?
Câu 5. Nhà nước tăng cường hợp tác với các nước trong khu vực và quốc tế về giáo dục là nhằm
Câu 6. Nội dung nào dưới đây thuộc phương hướng của chính sách giáo dục và đào tạo nước ta?
Câu 7. Phát triển giáo dục là sự nghiệp của
Câu 8. Nhà nước có chính sách đúng đắn trong việc phát triển, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng nhân tài là nhằm
Câu 9. Muốn nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo, chúng ta phải
Câu 10. Đa dạng hóa các loại hình trường lớp và các hình thức giáo dục là nội dung cơ bản của phương hướng nào dưới đây?
Câu 11. Đảng và Nhà nước ta coi giáo dục và đào tạo là
Câu 12. Thực hiện tốt phương hướng cơ bản của chính sách giáo dục và đào tạo sẽ góp phần vào việc
Câu 13. Phương hướng nào dưới đây của chính sách giáo dục và đào tạo mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của sự nghiệp giáo dục nước ta?
Câu 14. Để người học tiếp cận với các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới, chính sách giáo dục và đào tạo nước ta đề ra phương hướng nào dưới đây?
Câu 15. Sau ngày khai giảng, trẻ em miền núi, vùng sâu, vùng xa nô nức đến trường. Thông tin này nói đến nội dung nào trong phương hướng phát triển giáo dục và đào tạo dưới đây?
Câu 16. Do lực học trung bình nên H muốn học nghề sau khi thi THPT quốc gia. Theo em, việc làm này của H là
Câu 17. Gia đình bạn A thuộc hộ nghèo, do vậy bạn A đi học được Nhà nước miễn đóng học phí. Điều này thể hiện phương hướng nào trong các phương hướng cơ bản dưới đây của chính sách giáo dục và đào tạo?
Câu 18. Hiện nay có nhiều cá nhân, tập thể mua quần áo, đồ dùng học tập, thực phẩm mang tặng trẻ em nghèo miền núi. Việc làm trên thể hiện phương hướng cơ bản nào trong phát triển giáo dục và đào tạo?
Câu 19. Điều 96 Luật Giáo dục 2019 (có hiệu lực từ 01/7/2020) quy định về ngân sách nhà nước đầu tư cho giáo dục, cụ thể như sau: Nhà nước ưu tiên hàng đầu cho việc bố trí ngân sách giáo dục, bảo đảm ngân sách nhà nước chi cho giáo dục, đào tạo tối thiểu là 20% tổng chi ngân sách nhà nước. Quy định này thể hiện phương hướng cơ bản nào dưới đây trong phát triển giáo dục và đào tạo?
Câu 20. Với mong muốn tích lũy được những kiến thức thực tiễn, nâng cao trình độ ngoại ngữ và nắm bắt được cơ hội việc làm tốt nhất cho tương lai của mình. Tốt nghiệp THPT, Nam không thi đại học mà đăng ký du học Nhật Bản theo chương trình vừa học vừa làm. Nam thực hiện được ước mơ đó là nhờ vào phương hướng cơ bản nào sau đây trong phát triển giáo dục và đào tạo của nước ta?
Câu 21. Hiện nay, học sinh là con em của các gia đình chính sách, gia đình nghèo, gia đình thiểu số, và các học sinh khuyết tật đều được hưởng chính sách ưu tiên trong giáo dục và đào tạo. Ngoài việc được miễn học phí, các em còn được hưởng học bổng, cho vay vốn đi học. Quy định này thể hiện phương hướng cơ bản nào sau đây trong phát triển giáo dục và đào tạo?
Câu 22. Tại làng chài ven phá Tam Giang, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế có 5 lớp học đặc biệt được Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Quảng Điền tổ chức tại nhà sinh hoạt cộng đồng thôn dành cho 102 cư dân vạn đò trên địa bàn huyện có độ tuổi từ 40 đến 55. Thông tin trên thể hiện nhiệm vụ nào sau đây của giáo dục và đào tạo?
Câu 23. Tại kỳ thi Olympic Toán quốc tế 2019 lần thứ 60 tại Anh từ 15 đến 22/7/2019, cả 6/6 học sinh đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi đều giành huy chương. Trong đó có 2 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc. Đoàn học sinh Việt Nam lọt vào TOP 10 đội mạnh nhất thế giới với vị trí thứ 7/110 quốc gia dự thi. Kết quả này thể hiện Việt Nam thực hiện thành công nhiệm vụ giáo dục và đào tạo nào trong các nhiệm vụ sau đây?
Câu 24. Theo bài viết của Hương Giang trên tạp chí Tài chính ra ngày 13/3/2019 cho biết: Chất lượng lao động Việt Nam trong những năm qua cũng đã từng bước được nâng lên; Lao động qua đào tạo đã phần nào đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động. Lực lượng lao động kỹ thuật của Việt Nam đã làm chủ được khoa học - công nghệ, đảm nhận được hầu hết các vị trí công việc phức tạp trong sản xuất kinh doanh mà trước đây phải thuê chuyên gia nước ngoài. Thành tựu trên thể hiện Giáo dục và đào tạo đã thực hiện thành công nhiệm vụ nào sau đây?
Câu 25. Nguồn lực tài chính cho phát triển khoa học và công nghệ (KH và CN) đã được bố trí tăng dần trong những năm gần đây, theo đó trong năm 2019, tổng chi sự nghiệp cho KH và CN đạt 12.825 tỷ đồng. Thông tin này chứng tỏ nhà nước ta đã:
Câu 26. Em hãy giúp K chỉ ra trong các hoạt động sau, đâu là hoạt động khoa học, công nghệ?
Câu 27. Việc ứng dụng những thành tựu khoa học công nghệ mới vào thực tiễn sản xuất và đời sống của bà con nông dân nằm trong phương hướng nào của chính sách phát triển khoa học và công nghệ?
Câu 28. Nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc là nền văn hóa như thế nào?
Câu 29. Để xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc chúng ta cần phải làm gì?
Câu 30. Làm thế nào để kế thừa và phát huy những di sản, truyền thống văn hóa của dân tộc?
Câu 31. Hiện nay, môi trường văn hóa cũng như những hình thức diễn xướng ca trù xưa không còn nữa. Thế hệ trẻ không biết diễn xướng ca trù, thậm chí không biết hưởng thụ loại hình nghệ thuật này. Trước tình hình đó chúng ta cần phải
Câu 32. Giờ ra chơi, An rủ Khánh chiều nay bọn mình đi xem triển lãm ảnh "Pháp - Việt Nam" của hai nhiếp ảnh gia Nguyễn Xuân Khánh và Nicolas Cornet, trong tuần lễ văn hóa Pháp năm 2019 ở thành phố An Giang chúng ta nhé. Khánh từ chối và giải thích: Biết gì về tiếng Pháp đâu mà xem. Suy nghĩ của Khánh đã không thực hiện tốt nhiệm vụ nào trong phương hướng xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc?
Câu 33. Sau khi bài thơ của Nga được báo thiếu niên tiền phong đăng. Nga được hưởng nhuận bút và quyền nào dưới đây của công dân?
Câu 34. Nhà nước thành lập cơ sở giáo dục, từ mầm non đến đại học và sau đại học, tăng số lượng các trường nghề là thực hiện phương hướng nào sau đây?
Câu 35. Nhà nước huy động mọi nguồn lực để phát triển giáo dục, xây dựng cơ sở vật chất cho các trường học, hiện đại hóa nhà trường là thực hiện phương hướng nào sau đây?
Câu 36. Nhằm tạo điều kiện để người nghèo có cơ hội học tập, vùng sâu vùng xa được quan tâm hơn và người giỏi được phát huy tài năng là thực hiện phương hướng nào sau đây?
Câu 37. Nội dung nào dưới đây thể hiện trách nhiệm của công dân đối với chính sách giáo dục - đào tạo?
Câu 38. Việc nhà nước miễn, giảm học phí cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn là thể hiện phương hướng nào dưới đây để phát triển giáo dục - đào tạo?
Câu 39. Nội dung nào sau đây đúng khi nói về nhiệm vụ của khoa học và công nghệ?
Câu 40. Để có thị trường khoa học công nghệ nước ta cần phải có chính sách nào sau đây?
Câu 41. Để nâng cao tiềm lực khoa học công nghệ nước ta cần phải có biện pháp nào sau đây?
Câu 42. Xây dựng tiềm lực cho khoa học và công nghệ: nâng cao chất lượng, số lượng đội ngũ cán bộ khoa học, tăng cường cơ sở vật chất - kĩ thuật, đẩy mạnh hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ là một nội dung thuộc
Câu 43. Tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, đẩy mạnh nghiên cứu các lĩnh vực khoa học xã hội, ứng dụng chuyển giao công nghệ phục vụ nông nghiệp nông thôn, phát triển công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, vật liệu mới là một nội dung thuộc
Câu 44. Đổi mới cơ chế quản lí khoa học và công nghệ nhằm khai thác mọi tiềm năng sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, lí luận là một nội dung thuộc
Câu 45. Nội dung nào dưới đây nói về nhiệm vụ của khoa học và công nghệ?
Câu 46. Giải đáp kịp thời những vấn đề về lí luận và thực tiễn do cuộc sống đặt ra là nói đến
Câu 47. Xây dựng nền văn hóa nhằm mục tiêu tất cả vì con người thể hiện tính chất nào sau đây của văn hoá?
Câu 48. Một trong những phương hướng cơ bản để xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc là
Câu 49. Kế thừa, phát huy những di sản và truyền thống văn hoá của dân tộc, tiếp thu những tinh hoa văn hoá nhân loại là nói đến
Câu 50. Ban giám hiệu trường A có chủ trương mở lớp chất lượng cao của nhà trường. Theo em, chủ trương đó của BGH trường A đã thực hiện nhiệm vụ nào của giáo dục và đào tạo?
Câu 51. Hội nghị trực tuyến toàn quốc công bố kết quả sơ bộ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tổ chức ngày 11/7 tại Hà Nội cho biết: toàn quốc có khoảng 91,7% dân số trong độ tuổi đi học phổ thông hiện đang đi học. Tỉ lệ này của nữ cao hơn so với nam, tương ứng là 92,5% và 90,8%. Trong vòng 20 năm qua, tỉ trọng dân số trong độ tuổi đi học phổ thông hiện không đi học giảm đáng kể, từ 20,9% năm 1999 xuống còn 16,4% năm 2009 và còn 8,3% năm 2019. Thông tin trên cho biết nhân dân ta đã thực hiện tốt chính sách nào của Đảng và Nhà nước?
Câu 52. Việc các bậc phụ huynh học sinh đến trường tham gia nấu bữa trưa, tham gia chăm sóc y tế… cho con em mình thể hiện nội dung nào trong phương hướng phát triển giáo dục và đào tạo?
Câu 53. Do nhịp sống xã hội, sự đô thị hóa đang ngày càng cuốn người lao động vào vòng xoáy kiếm sống tất bật hơn, thường xuyên đi làm ăn xa nhà nên có một thực tế là một bộ phận học sinh không được bố mẹ ở bên kèm cặp dẫn đến học hành sa sút, tham gia vào các trò chơi nguy hiểm, thậm chí mắc vào tệ nạn xã hội. Để khắc phục tình trạng này chính bản thân mỗi học sinh cần phải
Câu 54. Trường X tặng học bổng cho học sinh nghèo học giỏi là thực hiện phương hướng cơ bản nào dưới đây của chính sách giáo dục và đào tạo?
Câu 55. Khoa có năng khiếu về âm nhạc và thi đỗ vào trường Học viện âm nhạc quốc gia nhưng bố mẹ bắt Khoa nghỉ học và làm công nhân may để phụ giúp kinh tế gia đình. Bố mẹ Khoa đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?
Câu 56. Các bạn học sinh trường THPT X tham gia tích cực cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp tỉnh. Việc làm đó thể hiện trách nhiệm nào của công dân đối với chính sách khoa học và công nghệ?
Câu 57. Ông H có 2 người con một trai, một gái. Người con trai đã có việc làm ổn định, cô con gái đang chuẩn bị thi đại học. Ông H cho rằng con gái không cần học nhiều, nên ông không đồng ý cho con gái thi đại học mà bắt ở nhà lấy chồng. Theo em, ông H đã
Câu 58. Nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc là nền văn hóa:
Câu 59. Việc bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân ở địa phương em là thể hiện việc
Câu 60. Ông B là người say mê với các hoạt động phục dựng, truyền dạy các bài hát cổ của dân tộc mình cho con cháu và được nhà nước nhiều lần khen thưởng. Việc làm của ông B thể hiện nội dung quyền bình đẳng giữa các dân tộc trên phương diện chủ yếu nào?
Câu 61. Học sinh trường PTDTNT tỉnh X mặc trang phục truyền thống của dân tộc mình vào thứ 2 hàng tuần là thể hiện trách nhiệm của công dân đối với chính sách nào sau đây?
Câu 62. Bà A ốm nặng, gia đình đã mời thầy cúng đến để đuổi con ma bệnh cho bà. Việc làm trên đã thể hiện
Câu 63. Bạn M là người dân tộc Kinh thường chế nhạo, chê bai thức ăn và một số phong tục của các bạn người dân tộc thiểu số cùng lớp. Nếu em là bạn của M, em chọn cách ứng xử nào sau đây?
Câu 64. Các bạn học sinh trường THPT A tham gia tích cực cuộc thi sáng tạo khoa học kĩ thuật cấp tỉnh. Việc làm đó thể hiện trách nhiệm nào của công dân đối với chính sách khoa học và công nghệ?
Câu 65. Vào mỗi Tết Trung thu, Trường THPT Y lại tồ chức "Vui hội trăng rằm" cho học sinh bán trú. Điều đó thể hiện phương hướng nào dưới đây của chính sách văn hoá?
Câu 66. Nhà bạn B rất nghèo, cha mẹ làm mướn, nhưng bạn B rất ham học, có tài năng về Toán được đi thi học sinh giỏi quốc gia. Bạn B xin gia đình đi thi, nhưng cha mẹ không đồng ý vì sợ không đạt giải. Nếu là bạn của B em sẽ chọn cách ứng xử nào sau đây?
Câu 67. T đã 7 tuổi, dù bị liệt hai chân nhưng em rất muốn được đi học. Mẹ T cho rằng em đi học cũng không ích gì và cũng chẳng có trường nào nhận. Nếu em là người thân của T em sẽ làm gì dưới đây?
Câu 68. Là học sinh lớp 11 nhưng K thường xuyên nghỉ học, bỏ tiết đi chơi điện tử. Nếu là bạn của K, em sẽ lựa chọn phương án nào sau đây để khuyên bạn K?
Câu 69. H luôn tỏ ra mình là người sành điệu nên thường mặc những bộ đồ hàng hiệu không phù hợp với tác phong học sinh khi đến trường. Nếu là bạn của H em sẽ chọn cách ứng xử nào dưới đây để khuyên H?
Câu 70. Sau khi xem thông tin về bắt cóc trẻ em không rõ nguồn trên facebook, M rất lo lắng vì nhà mình cũng có em trai 4 tuổi. M đã chia sẻ cho H. H lại chia sẻ cho G. G chia sẻ cho U. U đọc nhưng không bình luận, không chia sẻ cho ai. Trong trường hợp này việc làm của những ai là không nên?
Câu 71. Do học lực yếu nên H được S thường xuyên giúp đỡ trong học tập. O không giúp H còn nói xấu S có động cơ riêng khi giúp H. Bất bình với hành vi của O, F đã đánh O. L thấy vậy can F và O rồi trình bày sự việc với giáo viên chủ nhiệm. Trong trường hợp này, việc làm của những ai là cần thiết?
Câu 72. Nền văn hóa tiên tiến là nền văn hóa thể hiện
Câu 73. Nội dung nào sau đây nói về phương hướng của văn hoá?
Câu 74. Em hãy giúp M chỉ ra trong các hoạt động sau, đâu là hoạt động khoa học, công nghệ?
Câu 75. Chính sách cộng điểm ưu tiên hiện nay đã giúp rất nhiều học sinh vùng khó khăn được học đại học nhưng nó cũng lấy đi cơ hội của những bạn học sinh vùng thuận lợi, thi vào các trường tốp trên. Theo em, việc cộng điểm ưu tiên theo quy chế thi THPT Quốc gia hiện nay là
Câu 76. Thấy G cúi chào giáo viên không dạy mình nên H cho rằng đó là điều không cần thiết. Việc làm của G là
Câu 77. Trong lúc ăn sáng tại căn-tin của trường, U vứt giấy lau vương vãi khắp nền nhà dù có sọt rác nên K nhắc nhở U bỏ rác đúng nơi quy định. Theo em
Câu 78. Vì thần tượng một nam ca sĩ nên H (học lớp 11) đã nhuộm tóc đỏ và ăn mặc giống với ca sĩ thần tượng. Việc làm này của H là
Câu 79. Nội dung nào dưới đây là thực hiện chính sách giáo dục và đào tạo?

đáp án Trắc nghiệm GDCD 11 bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 41A
Câu 2BCâu 42B
Câu 3BCâu 43B
Câu 4BCâu 44B
Câu 5ACâu 45B
Câu 6DCâu 46B
Câu 7ACâu 47C
Câu 8ACâu 48B
Câu 9ACâu 49B
Câu 10CCâu 50C
Câu 11DCâu 51C
Câu 12ACâu 52D
Câu 13CCâu 53C
Câu 14ACâu 54D
Câu 15ACâu 55A
Câu 16ACâu 56B
Câu 17BCâu 57C
Câu 18CCâu 58C
Câu 19DCâu 59A
Câu 20CCâu 60D
Câu 21DCâu 61C
Câu 22ACâu 62D
Câu 23BCâu 63B
Câu 24ACâu 64B
Câu 25ACâu 65C
Câu 26ACâu 66A
Câu 27DCâu 67D
Câu 28CCâu 68D
Câu 29DCâu 69C
Câu 30CCâu 70B
Câu 31BCâu 71C
Câu 32CCâu 72B
Câu 33ACâu 73A
Câu 34BCâu 74A
Câu 35CCâu 75D
Câu 36DCâu 76D
Câu 37BCâu 77C
Câu 38BCâu 78D
Câu 39ACâu 79A
Câu 40A

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Các đề khác

X