Tổng hợp câu hỏi ôn tập GDQP và An ninh lớp 10 có đáp án

Tổng hợp câu hỏi ôn tập GDQP và An ninh lớp 10 có đáp án dành cho các em học sinh ôn tập lại kiến thức đã được học để chuẩn bị cho kì thi cuối kì của mình

Câu 1. Lịch sử Việt Nam ghi nhận mốc thời gian chấm dứt thời kỳ Bắc thuộc lần thứ nhất là năm
Câu 2. Năm 1054, sau khi lên ngôi, a Lý Thánh Tông quyết định đổi tên nước thành
Câu 3. Kinh đô của Đại Việt dưới thời Lý, Trần và Lê sơ là
Câu 4. Chiến thắng nào có ý nghĩa quyết định đến thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Tống xâm lược dưới thời Lý?
Câu 5. Nguyên nhân quan trọng nhất khiến cho cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Minh của nhà Hồ (1407) thất bại là do
Câu 6. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng nguyên nhân dẫn đến sự thất bại của quân Mông - Nguyên trong ba lần xâm lược Đại Việt?
Câu 7. "Nắm chắc những chố mạnh, chố yếu của nhà Tống, Lý Thường Kiệt mở đầu cuộc kháng chiến chống ngoại xâm bằng một cuộc tiến công trước để tự vệ. Hành động tiến công tích cực đó đã giáng cho kẻ thù một đòn phủ đầu bất ngờ và tạo ra một thế chiến lược chủ đ
Câu 8. Tháng 9/1858, liên quân Pháp - Tây Ban Nha đã chọn địa điểm nào để mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam?
Câu 9. Đảng Cộng sản Việt Nam do ai sáng lập?
Câu 10. Hiệp ước Patơnốt (1884) được ký kết giữa triều đình nhà Nguyễn với thực dân Pháp là mốc đánh dấu
Câu 11. Nhà nước dân chủ đầu tiên ở Đông Nam Á được thành lập vào năm 1945 là
Câu 12. "Chúng ta thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ" là câu trích từ tài liệu nào dưới đây?
Câu 13. "Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa!" Đoạn trích trên đã phản ánh tính chất gì của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp ở
Câu 14. Chiến thắng nào của quân dân Việt Nam đã giáng đòn quyết định, đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp và can thiệp Mĩ?
Câu 15. Nội dung nào không phản ánh đúng tình hình Việt Nam những năm đầu sau Hiệp định Giơnevơ (1954)?
Câu 16. Nhân tố hàng đầu đảm bảo thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước của nhân dân Việt Nam (1954 - 1975) là
Câu 17. Nội dung nào không phản ánh đúng truyền thống của dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp đánh giặc giữ nước?
Câu 18. "Bất kì đàn ông, đàn bà, bất kì người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc thuổng, gậy gộc
Câu 19. So với ba cuộc kháng chiến chống Mông - Nguyên thời Trần, nghệ thuật quân sự của quân Tây Sơn trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Thanh (1788 - 1789) có điểm gì khác biệt ?
Câu 20. Nhân vật lịch sử nào được đề cập đến trong câu đố dân gian dưới đây:
"Ai người anh dũng tuyệt vời
Trong nanh vuốt giặc một lời thép gang:
Ta thà làm quỷ nước Nam,
Làm vương đất Bắc chẳng ham chút nào?"
Câu 21. Ai là tác giả của câu nói nổi tiếng sau đây: "Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ; chém cá kình ở biển khơi, đánh đuổi quân Ngô, giành lại giang sơn, cởi sách nô lệ, chứ không chịu khom lưng làm tì thiếp người"?
Câu 22. Chiến thuật quân sự "tiên phát chế nhân" được hiểu là
Câu 23. Một trong những nguyên nhân khách quan làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước của nhân dân Việt Nam là
Câu 24. Quyết định chuyển từ "đánh nhanh, thắng nhanh" sang "đánh chắc tiến chắc" trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 của Đại tướng Võ Nguyên Giáp không xuất phát từ Lí do nào sau đây?
Câu 25. Nhân vật lịch sử nào được nhắc đến trong câu đố dân gian dưới đây:
"Hùm Thiêng Yên Thế oai hùng
Phất cờ khởi nghĩa ở vùng Bắc Giang.
Khi mai phục, lúc trá hang
Làm quân cướp nước hoang mang điên đầu?"
Câu 26. Điểm chung của các chiến lược chiến tranh do Mĩ tiến hành ở miền Nam Việt Nam thời kì 1954 - 1975 là
Câu 27. Trong thời kì 1954 - 1975, sự kiện nào đánh dấu cách mạng Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ "đánh cho ngụy nhào"?
Câu 28. Một trong những truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam là
Câu 29. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX thất bại chủ yếu là do
Câu 30. Trong hai cuộc kháng chiến chống đế quốc Pháp, Mĩ xâm lược (1945 - 1975), nhân dân Việt Nam đã giành thắng lợi bằng việc
Câu 31. Việc "Tổ chức quân đội công nông" được đề cập đến trong văn kiện nào của Đảng Cộng sản Việt Nam?
Câu 32. Luận cương chính trị đầu tiên của Đảng (tháng 10/1930) đã xác định chủ trương xây dựng
Câu 33. Ngày 22/12/1944, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân được thành lapaj theo chỉ thị của
Câu 34. Tháng 4/1945, Hội nghị Quân sự Bắc Kì của Đảng quyết định hợp nhất các tổ chức vũ trang trong nước thành
Câu 35. Khi mới thành lập, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân có sự tham gia của
Câu 36. Sau Cách mạng tháng Tám, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân được đổi tên thành
Câu 37. Trong giai đoạn 1945 - 1954, Quân đội Nhân dân Việt Nam bao gồm những lực lượng nào?
Câu 38. Ngày 7/4/1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh kí Quyết định thành lapaj
Câu 39. Đến năm 1954, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã có khoảng
Câu 40. Ngày 22/5/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh kí sắc lệnh 71/SL thành lập
Câu 41. Chiến dịch phản công lớn đầu tiên của bộ đội chủ lực Việt Nam trong cuộc toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 - 1954) là chiến dịch
Câu 42. Chiến dịch tiến công lớn đầu tiên của bộ đội chủ lực Việt Nam trong cuộc toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 - 1954) là chiến dịch
Câu 43. Bức tranh dưới đây gợi cho anh/ chị liên tưởng tới anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân nào?
Câu 44. Anh hùng lực lượng vũ trang nào được nhắc đến trong câu đố dưới đây?
"Anh hùng chiến dịch Đông Khê
Chặt tay mình để tiện bề tiến công"
Câu 45. Ai là tác giả của câu nói nổi tiếng: "Cuộc đời đẹp nhất là trên trận tuyến chống quân thù"?
Câu 46. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam?
Câu 47. Ngày truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam là ngày nào?
Câu 48. Ngày truyền thống của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam là ngày nào?
Câu 49. Nhân vật lịch sử nào được nhắc đến trong câu đố dưới đây:
"Tuổi xanh khí phách anh hùng
Với dân, với nước hiếu trung vẹn toàn
Cô gái Đất Đỏ miền Nam
Đã làm giặc Pháp kinh hoàng, là ai?"
Câu 50. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng truyền thống của Công an Nhân dân Việt Nam?
Câu 51. Ai là tác giả của câu nói: "Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hi sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng"?
Câu 52. Một trong những tính chất của công an nhân dân Việt Nam được xác định trong Hội nghị công an toàn quốc (15/1/1950) là
Câu 53. Ngày 15/01/1950 Hội nghị Công an toàn quốc xác định Công an nhân dân Việt Nam có ba tính chất là
Câu 54. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng nhiệm vụ, thành tích của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam trong những năm 1961 - 1965?
Câu 55. Ngày 22/12/1944, theo chỉ thị của Hồ Chí Minh, lực lượng vũ trang được thành lập với tên gọi là
Câu 56. Bức tranh dưới đây gợi cho anh/ chị liên tưởng tới anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân nào?
Câu 57. Ngày 15/1/1961, các lực lượng vũ trang tại miền Nam Việt Nam được thống nhất với tên gọi là
Câu 58. Tổ chức nào dưới đây được coi là tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam?
Câu 59. Chiến công đầu tiên của Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân là hạ đồn địch ở
Câu 60. Đảng lãnh đạo Quân đội nhân dân Việt Nam theo nguyên tắc
Câu 61. Nội dung nào dưới đây mô tả không đúng tư thế khi thực hiện động tác quay nửa bên trái?
Câu 62. So với động tác nghiêm, động tác nghỉ (cơ bản) có điểm gì khác biệt?
Câu 63. Nội dung nào dưới đây mô tả không đúng tư thế khi thực hiện động tác quay bên trái?
Câu 64. Nội dung nào dưới đây mô tả không đúng tư thế khi thực hiện động tác nghiêm?
Câu 65. Nội dung nào dưới đây mô tả không đúng tư thế khi thực hiện động tác nghỉ (cơ bản)?
Câu 66. Nội dung nào dưới đây mô tả không đúng tư thế khi thực hiện động tác nghỉ (hai chân mở rộng bằng vai)?
Câu 67. Nội dung nào dưới đây mô tả không đúng tư thế khi thực hiện động tác quay nửa bên phải?
Câu 68. Động tác nghỉ (hai chân rộng bằng vai) không được vận dụng trong trường hợp nào dưới đây?
Câu 69. Nội dung nào dưới đây mô tả đúng tư thế tay khi thực hiện động tác nghỉ (hai chân mở rộng bằng vai)?
Câu 70. Nội dung nào dưới đây mô tả không đúng tư thế khi thực hiện động tác quay bên phải?
Câu 71. Nội dung nào dưới đây mô tả đúng tư thế thực hiện động tác chào cơ bản khi đội mũ cứng, mũ Kê-pi?
Câu 72. Các chiến sĩ trong bức ảnh dưới đây đang thực hiện động tác nào?
Câu 73. Nội dung nào dưới đây mô tả đúng tư thế thực hiện động tác chào cơ bản khi đội mũ hải quân?
Câu 74. Nội dung nào dưới đây mô tả đúng tư thế thực hiện động tác nhìn bên phải chào?
Câu 75. Nội dung nào dưới đây mô tả đúng tư thế thực hiện động tác chào khi không đội mũ?
Câu 76. Trong đội hình đang đi đều, chiến sĩ phải đổi chân ngay khi
Câu 77. Trong đội ngũ từng người không có súng, động tác chạy đều được áp dụng trong trường hợp
Câu 78. Chào cấp trên xong, khi nào người chiến sĩ được hạ tay xuống?
Câu 79. Trong đội ngũ từng người không có súng, chiến sĩ có thể đứng nghiêm để chào khi
Câu 80. Các chiến sĩ trong bức ảnh dưới đây đang thực hiện động tác nào?
Câu 81. Trong đội ngũ từng người không có súng, động tác tiến lùi, qua phải, qua trái để di chuyển ở cự li
Câu 82. Trong đội ngũ từng người không có súng, tốc độ chuẩn khi chạy đều là
Câu 83. Khi thực hiện động tác đi đều, chiến sĩ cần chú ý điều gì?
Câu 84. Khi thực hiện động tác qua phái/ qua trái, chiến sĩ cần chú ý điều gì?
Câu 85. Khi thực hiện động tác chào cơ bản, sau khi nghe dứt động lệnh "THÔI", chiến sĩ đưa tay phải xuống theo đường gần nhất và về tư thế
Câu 86. Khi thực hiện động tác nghiêm, chiến sĩ cần chú ý điều gì?
Câu 87. Khi thực hiện động tác quay phải/ quay trái, chiến sĩ phải chú ý điều gì?
Câu 88. Khi thực hiện động tác chào, chiến sĩ phải chú ý điều gì?
Câu 89. Khi thực hiện động tác chào, chiến sĩ phải chú ý điều gì?
Câu 90. Thực hiện động tác chào cơ bản khi đội mũ mềm, dã chiến, đầu ngón tay giữa của chiến sĩ chạm vào
Câu 91. Người kí quyết định ban hành Điều lệnh Đội ngũ là
Câu 92. Thứ tự thực hiện các bước tập hợp đội hình tiểu đội 1 hàng ngang là
Câu 93. Trong Quân đội nhân dân Việt Nam, Điều lệnh Đội ngũ quy định động tác đội ngũ từng người, đội ngũ từng đơn vị từ cấp
Câu 94. Hình ảnh dưới đây mô tả về hình thức tập hợp đội hình tiểu đội nào?
Câu 95. Hình ảnh dưới đây mô tả về hình thức tập hợp đội hình tiểu đội nào?
Câu 96. Hình ảnh dưới đây mô tả về hình thức tập hợp đội hình tiểu đội nào?
Câu 97. Hình ảnh dưới đây mô tả về hình thức tập hợp đội hình tiểu đội nào?
Câu 98. So với đội hình tiểu đội 1 hàng ngang, đội hình tiểu đội 2 hàng ngang không thực hiện bước nào dưới đây?
Câu 99. Khi kiểm tra gióng hàng, trung đội trưởng phải làm gì?
Câu 100. Khi kiểm tra gióng hàng, tiểu đội trưởng phải làm gì?
Câu 101. Trong đội hình tiểu đội 1 hàng ngang/ dọc, khi thấy các chiến sĩ đã đứng vào vị trí tập hợp, tại vị trí chỉ huy, tiểu đội trưởng hô khẩu lệnh gì?
Câu 102. Khi gióng hàng, thấy các chiến sĩ đã đứng thắng hàng, tiểu đội trưởng hô động lệnh gì?
Câu 103. Trong quá trình tập hợp, hình thức đội hình nào dưới đây không phải thực hiện điểm số?
Câu 104. Trong quá trình tập hợp, hình thức đội hình nào dưới đây phải thực hiện điểm số?
Câu 105. Hình thức nào dưới đây không thuộc đội ngũ tiểu đội?
Câu 106. Trong đội hình tiểu đội 1 hàng ngang, tiểu đội trưởng đứng ở vị trí nào?
Câu 107. Trong đội hình tiểu đội 1 hàng dọc, tiểu đội trưởng đứng ở vị trí nào?
Câu 108. Trong đội hình trung đội 1 hàng ngang, trung đội trưởng đứng ở vị trí nào?
Câu 109. Trong đội hình trung đội 1 hàng dọc, trung đội trưởng đứng ở vị trí nào?
Câu 110. Nội dung nào dưới đây không mô tả đúng đội hình tiểu đội 2 hàng ngang?
Câu 111. Trong điều lệnh đội ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam, biên chế một tiểu đội gồm:
Câu 112. Nội dung nào dưới đây mô tả không đúng hoạt động của tiểu đội trưởng khi gióng hàng?
Câu 113. Thứ tự thực hiện các bước tập hợp đội hình tiểu đội 2 hàng ngang là
Câu 114. Thứ tự thực hiện các bước tập hợp đội hình tiểu đội 1 hàng dọc là
Câu 115. Thứ tự thực hiện các bước tập hợp đội hình tiểu đội 2 hàng dọc là
Câu 116. Khi tập hợp đội hình tiểu đội, tiểu đội trưởng cần lưu ý điều gì?
Câu 117. Điều lệnh Đội ngũ là văn bản quy phạm pháp luật thuộc hệ thống văn bản pháp luật của Nhà nước do
Câu 118. Thứ tự thực hiện các bước tập hợp đội hình trung đội 1 hàng dọc là
Câu 119. Thứ tự thực hiện các bước tập hợp đội hình trung đội 2 hàng ngang là
Câu 120. Thứ tự thực hiện các bước tập hợp đội hình trung đội 3 hàng ngang là
Câu 121. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng đặc điểm của tên lửa hành trình?
Câu 122. Bom phát quang là tên gọi khác để chỉ loại bom nào dưới đây?
Câu 123. Loại bom nào dưới đây chuyên dùng để đánh phá các thiết bị điện tử?
Câu 124. Bom hóa học là
Câu 125. Bom mềm là
Câu 126. Bom điện từ là
Câu 127. Loại bom nào dưới đây chuyên dùng để đánh phá mạng lưới điện của đối phương?
Câu 128. Loại bom nào dưới đây chuyên dùng để đánh phá các thiết bị điện tử của đối phương?
Câu 129. Bom CBU-24 và CBU-55 đều
Câu 130. Bom CBU-55 thường được sử dụng để
A. phát quang cây cối, dọn bãi đổ bộ cho máy bay lên thẳng.
B. gây bỏng rát, ho, ngứa, suy nhược thần kinh... cho đối phương.
C. đánh phá mạng lưới điện của đối phương, không sát thương sinh lực.
D. đánh phá
Câu 131. Bom hóa học thường được sử dụng để
Câu 132. Loại bom nào dưới đây không gây sát thương về sinh lực cho đối phương?
Câu 133. Loại bom nào dưới đây được dùng để tiến công trực tiếp vào các mục tiêu kiên cố như: cầu, cống, sân bay, đài phát thanh, truyền hình?
Câu 134. Nội dung nào dưới đây không phản ánh dudngs biện pháp phòng tránh bom, đạn?
Câu 135. Thiệt hại nào sau đây không phải do bom, đạn địch gây ra?
Câu 136. Khi Napan cháy bám lên quần áo, cần phải xử lí thế nào ?
Câu 137. Khi nhìn thấy hành động cưa, đục, chơi đùa với bom mìn, vật liệu chứa chất nổ, chúng ta cần phải làm gì?
Câu 138.

Khi bom Napan, bom xăng của địch gây cháy, ta có thể sử dụng phương tiện/ vật liệu gì để dập tắt đám cháy một cách hiệu quả?

Câu 139.

Người ta thường sử dụng cát để dập tắt các đám cháy do bom Napan, bom xăng gây ra, vì

Câu 140. Ở Việt Nam, luc lụt tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long thường diễn ra chậm, nhưng kéo dài trong suốt khoảng thời gian từ
Câu 141. Nguyên nhân khiến cho lũ lụt ở khu vực miền Trung Việt Nam lên nhanh, xuống nhanh là gì?
Câu 142. Khi phát hiện thấy bom, đạn của địch còn sót lại (sau chiến tranh), mỗi người cần phải làm gì?
Câu 143. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng biện pháp biện pháp phòng chống thiên tai, lũ lụt?
Câu 144. Lũ quét, lũ bùn đá thường xảy ra ở khu vực nào?
Câu 145. Khi đi vào khu vực đồng ruộng, nương rẫy,... nếu phát hiện bom mìn, chúng ta không được phép thực hiện hành động nào dưới đây?
Câu 146. Khi thấy biển báo khu vực có bom mìn nguy hiểm, chúng ta cần làm gì?
Câu 147. Khi phát hiện các vật nghi là bom mìn hoặc vật liệu chứ chất nổ, chúng ta cần làm gì?
Câu 148. Bom GBU-17 thường được sử dụng để đánh phá
Câu 149. Bom CBU-55 còn được gọi là
Câu 150. Nhôm, phốt pho, Napan hoặc xăng, dầu hỏa, benzen... thường được sử dụng để chế tạo loại bom nào dưới đây?
Câu 151. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng triệu chứng bong gân?
Câu 152. Triệu chứng quan trọng và sớm nhất khi bị bong gân là gì?
Câu 153. Nội dung nào không phản ánh đúng cách sơ cứu khi bị bong gân?
Câu 154. Bong gân là
Câu 155. Sai khớp là
Câu 156. Say nóng, say nắng là
Câu 157. Nạn nhân mất tri giác, cảm giác, vận động, đồng thời tim, phổi và hệ bài tiết ngừng hoạt động. Đó là hiện tượng
Câu 158. Nạn nhân mất tri giác, cảm giác, vận động, song tim, phổi và hệ bài tiết vẫn còn hoạt động. Đó là hiện tượng
Câu 159. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng triệu chứng khi bị sai khớp?
Câu 160. Dấu hiệu chắc chắn, dễ nhận biết và rất có giá trị để nhận biết sai khớp là gì?
Câu 161. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng cách sơ cứu và đề phòng sai khớp?
Câu 162. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng triệu chứng khi bị ngất?
Câu 163. Nội dung nào không phản ánh đúng cách sơ cứu nạn nhân khi bị ngất?
Câu 164. Làm cách nào để phát hiện tim của nạn nhân bị ngất đã ngừng đập?
Câu 165. Nội dung nào không phản ánh đúng biện pháp đề phòng ngất?
Câu 166. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng triệu chứng khi bị điện giật?
Câu 167. Nội dung nào không phản ánh đúng biện pháp sơ cứu khi gặp người bị điện giật?
Câu 168. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến ngộ độc thực phẩm, ngoại trừ việc
Câu 169. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng hội chứng viêm cấp đường tiêu hóa khi bị ngộ độc thực phẩm?
Câu 170. Biểu hiện của hội chứng mất nước, điện giải khi bị ngộ độc thực phẩm là gì?
Câu 171. Biểu hiện của hội chứng nhiễm khuẩn, nhiễm độc khi bị ngộ độc thực phẩm là gì?
Câu 172. Nội dung nào không phản ánh đúng biện pháp sơ cứu khi gặp người bị ngộ độc thực phẩm?
Câu 173. Giữ vệ sinh ăn uống để đề phòng ngộ độc thực phẩm không bao gồm biện pháp nào dưới đây?
Câu 174. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng biện pháp sơ cứu khi đưa được nạn nhân đuối nước lên bờ?
Câu 175. Say nắng, say nóng không bao gồm triệu chứng nào dưới đây?
Câu 176. Triệu chứng xảy ra sớm nhất khi bị say nắng, say nóng là gì?
Câu 177. Khi sơ cứu nạn nhân bị say nóng, say nắng, chúng ta không nên thực hiện động tác nào dưới đây?
Câu 178. Để đề phòng bị say nắng, say nóng chúng ta nên
Câu 179. Việc băng vết thương không nhằm mục đích nào dưới đây?
Câu 180. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng nguyên tắc khi băng bó vết thương?
Câu 181. Theo Từ điển Tiếng Việt: Ma túy là tên gọi chung cho tất cả các chất có tác dụng
Câu 182. Theo Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ma túy không bao gồm chất nào dưới đây?
Câu 183. Theo sự phân loại dựa trên nguồn gốc sản xuất, chất nào dưới đây là ma túy tổng hợp?
Câu 184. Theo sự phân loại dựa trên nguồn gốc sản xuất, chất nào dưới đây là ma túy bán tổng hợp?
Câu 185. Theo sự phân loại dựa trên nguồn gốc sản xuất, chất nào dưới đây là ma túy có nguồn gốc tự nhiên?
Câu 186. Theo sự phân loại dựa theo mức độ gây nghiện và khả năng bị lạm dụng, chất nào dưới đây thuộc nhóm ma túy có hiệu lực thấp?
Câu 187. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng về đặc điểm của nhóm chất ma túy có hiệu lực cao?
Câu 188. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng về đặc điểm của nhóm chất ma túy có hiệu lực thấp?
Câu 189. Chất nào dưới đây thuộc nhóm chất ma túy an thần?
Câu 190. Chất nào dưới đây thuộc nhóm chất ma túy kích thích?
Câu 191. Chất nào dưới đây thuộc nhóm chất ma túy gây ảo giác?
Câu 192. Nội dung nào dưới đây mô tả đúng đặc điểm của thuốc phiện sống (còn gọi là thuốc phiện tươi)?
Câu 193. Nội dung nào dưới đây mô tả đúng đặc điểm của Heroine tinh khiết?
Câu 194. Hình ảnh dưới đây phản ánh chất ma túy nào?
Câu 195. "Anh túc" là tên gọi khác của
Câu 196. "Đại ma", "lanh mán", "hỏa ma, "bồ đà"... là những tên gọi khác của
Câu 197. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng tác hại của chất ma túy đến sức khỏe con người?
Câu 198. Về mặt tinh thần, người nghiện ma túy không bị mắc hội chứng nào dưới đây?
Câu 199. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng nguyên nhân khách quan dẫn đến tình trạng nghiện chất ma túy ở một bộ phận học sinh hiện nay?
Câu 200. Nội dung nào dưới đây phản ánh đúng nguyên nhân chủ quan dẫn đến tình trạng nghiện chất ma túy ở một bộ phận học sinh hiện nay?
Câu 201. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng dấu hiệu nhận biết học sinh nghiện ma túy?
Câu 202. Chúng ta cần làm gì khi biết người thân, bạn bè có biểu hiện nghi vấn mua bán ma túy?
Câu 203. Đối với học sinh, sinh viên mới phát hiện sử dụng ma túy lần đầu sẽ bị xử lý kỉ luật như thế nào?
Câu 204. Đối với học sinh, sinh viên mới phát hiện sử dụng ma túy lần đầu sẽ bị xử lý kỉ luật như thế nào?
Câu 205. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng tác hại của chất ma túy đến hệ tuần hoàn của con người?
Câu 206. Chúng ta cần làm gì khi biết người thân, bạn bè có biểu hiện nghi vấn mua bán ma túy?
Câu 207. Xái thuốc phiện là
Câu 208. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng tác hại của chất ma túy đến hệ tuần hoàn của con người?
Câu 209. Xái thuốc phiện là
Câu 210. Thuốc phiện y tế còn được gọi là
Câu 211. Thuốc phiện chín còn được gọi là
Câu 212. Thuốc phiện y tế còn được gọi là
Câu 213. Thuốc phiện chín còn được gọi là
Câu 214. Loại cây nào dưới đây không được sử dụng để điều chế ma túy?
Câu 215. Amphetamine là chất ma túy
Câu 216. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng tác hại của chất ma túy đến sức khỏe con người?

đáp án Tổng hợp câu hỏi ôn tập GDQP và An ninh lớp 10 có đáp án

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 109D
Câu 2DCâu 110D
Câu 3BCâu 111C
Câu 4CCâu 112C
Câu 5DCâu 113A
Câu 6BCâu 114A
Câu 7BCâu 115C
Câu 8ACâu 116B
Câu 9BCâu 117A
Câu 10DCâu 118B
Câu 11ACâu 119A
Câu 12CCâu 120B
Câu 13ACâu 121B
Câu 14DCâu 122A
Câu 15DCâu 123C
Câu 16CCâu 124D
Câu 17BCâu 125A
Câu 18BCâu 126B
Câu 19BCâu 127B
Câu 20CCâu 128A
Câu 21BCâu 129A
Câu 22ACâu 130A
Câu 23CCâu 131B
Câu 24DCâu 132D
Câu 25ACâu 133B
Câu 26DCâu 134D
Câu 27ACâu 135A
Câu 28CCâu 136B
Câu 29BCâu 137C
Câu 30ACâu 138C
Câu 31ACâu 139B
Câu 32BCâu 140B
Câu 33BCâu 141B
Câu 34CCâu 142C
Câu 35DCâu 143C
Câu 36ACâu 144C
Câu 37CCâu 145D
Câu 38ACâu 146C
Câu 39CCâu 147C
Câu 40DCâu 148A
Câu 41CCâu 149B
Câu 42BCâu 150C
Câu 43DCâu 151C
Câu 44ACâu 152C
Câu 45BCâu 153D
Câu 46CCâu 154B
Câu 47ACâu 155A
Câu 48BCâu 156D
Câu 49CCâu 157D
Câu 50CCâu 158A
Câu 51ACâu 159B
Câu 52ACâu 160C
Câu 53BCâu 161D
Câu 54DCâu 162D
Câu 55CCâu 163C
Câu 56BCâu 164C
Câu 57ACâu 165A
Câu 58CCâu 166D
Câu 59BCâu 167C
Câu 60ACâu 168C
Câu 61CCâu 169B
Câu 62ACâu 170A
Câu 63CCâu 171D
Câu 64DCâu 172C
Câu 65BCâu 173D
Câu 66CCâu 174D
Câu 67CCâu 175D
Câu 68DCâu 176A
Câu 69ACâu 177D
Câu 70CCâu 178A
Câu 71ACâu 179C
Câu 72BCâu 180D
Câu 73BCâu 181A
Câu 74CCâu 182B
Câu 75DCâu 183C
Câu 76CCâu 184C
Câu 77DCâu 185D
Câu 78CCâu 186D
Câu 79DCâu 187C
Câu 80DCâu 188D
Câu 81CCâu 189A
Câu 82DCâu 190B
Câu 83BCâu 191C
Câu 84CCâu 192A
Câu 85BCâu 193B
Câu 86DCâu 194B
Câu 87ACâu 195A
Câu 88DCâu 196D
Câu 89ACâu 197C
Câu 90CCâu 198B
Câu 91BCâu 199D
Câu 92ACâu 200A
Câu 93ACâu 201D
Câu 94DCâu 202B
Câu 95BCâu 203C
Câu 96CCâu 204C
Câu 97ACâu 205D
Câu 98BCâu 206B
Câu 99CCâu 207A
Câu 100CCâu 208D
Câu 101BCâu 209A
Câu 102CCâu 210D
Câu 103DCâu 211C
Câu 104ACâu 212D
Câu 105DCâu 213C
Câu 106ACâu 214B
Câu 107BCâu 215C
Câu 108BCâu 216C

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X