Hành vi nào dưới đây thể hiện dân chủ trong lĩnh vực văn hóa?

10/11/2020 539

Câu Hỏi:
Hành vi nào dưới đây thể hiện dân chủ trong lĩnh vực văn hóa?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd 11 mới nhất

X