Khẳng định nào dưới đây đúng về nội dung dân chủ trong lĩnh vực văn hóa?

10/11/2020 809

Câu Hỏi:
Khẳng định nào dưới đây đúng về nội dung dân chủ trong lĩnh vực văn hóa?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd 11 mới nhất

X