Khẳng định nào dưới đây không đúng về nội dung của dân chủ trong lĩnh vực chính

10/11/2020 337

Câu Hỏi:
Khẳng định nào dưới đây không đúng về nội dung của dân chủ trong lĩnh vực chính trị?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd 11 mới nhất

X