Năng suất cây trồng tỉ lệ thuận với

27/11/2020 375

Câu Hỏi:
Năng suất cây trồng tỉ lệ thuận với
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Quang hợp quyết định năng suất cây trồng nên cường độ quang hợp tỷ lệ thuận với năng suất cây trồng

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X