Năng suất sinh học là tổng lượng chất khô tích lũy được

27/11/2020 264

Câu Hỏi:
Năng suất sinh học là tổng lượng chất khô tích lũy được
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Năng suất sinh học: là tổng lượng chất khô tích luỹ được mỗi ngày trên 1 hecta gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X