Cây lúa năng suất kinh tế là bộ phận nào?

27/11/2020 507

Câu Hỏi:
Cây lúa năng suất kinh tế là bộ phận nào?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Năng suất kinh tế: là 1 phần của năng suất sinh học được tích luỹ trong cơ quan chứa sản phẩm (hạt, quả, củ...) có giá trị kinh tế đối với con người

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X