Cây thuốc lá năng suất kinh tế là bộ phận nào?

27/11/2020 225

Câu Hỏi:
Cây thuốc lá năng suất kinh tế là bộ phận nào?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Cây thuốc lá năng suất kinh tế là ở lá

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X